Klima- og energinettverket

Vestfold og Telemark har vedtatt et utslippskutt i regionen på 60 prosent innen 2030 sammenlignet med 2009. Dette vil kreve samarbeid mellom kommuner, næringsliv, akademia og interesseorganisasjoner i vår region. Nettverket vil blant annet arbeide med klimarapportering, identifisering av utslippsreduserende tiltak, klimakrav i anskaffelser, bærekraftig byggeri og sirkulærøkonomi.

Det nyetablerte nettverket skal bidra til å få både kommuner, industri, næringsliv, akademia med på å nå utslippsmål gjennom mobilisering og gjennomføring av klimatiltak.

23 virksomheter har signert klima-avtaler med Klima- og energinettverket i Vestfold og Telemark.

Avtalen gir forpliktelser og danner grunnlaget for medlemskap i nettverket. I klimanettverket går de store og små aktørene i regionen sammen i klimaarbeidet. Dette gir et utgangspunkt for denne samarbeidsarenaen som vil løfte temaer som klimaregnskap, utslippsreduserende tiltak, energiomstilling og sirkulærøkonomi i fylket. Andre medlemmer i klimanettverket vil undertegne avtaler i tiden som kommer.

Kilde: Vestfold og Telemark fylkeskommune

– Elva som renner gjennom Skien og Porsgrunn, og ut i Frierfjorden, bidrar stort til vår vannkraftproduksjon. Vår kjernevirksomhet er nettopp ren, fornybar kraft, og vi er på mange måter et grønt lokomotiv i regionen vår, sier konserndirektør for Kommunikasjon og Myndighetskontakt Kristian Norheim i Skagerak Energi.

Nylig undertegnet energikonsernet en forpliktende klimaavtale i Klima- og energinettverket i Vestfold og Telemark. At energien selskapet produserer kommer fra fornybare kilder er en forutsetning for grønn vekst.  

– Mange ser på oss som en del av løsningen, men vi er selve løsningen, sier Norheim, fordi nok ren energi fra fornybare kilder er en forutsetning for å lykkes med grønn omstilling.

Grønnere mål

Som produsent av ren, fornybar kraft er Skagerak Energi en hoffleverandør til det grønne skiftet. I et samfunn der stadig mer skal elektrifiseres har konsernet nylig lagt om kursen mot et enda grønnere mål.

– Vi produserer ren energi og leverer klimavennlig fjernvarme, men også distribusjonsdelen er avgjørende for økt elektrifisering av samfunnet. Selv om vi er store på dette og har mye kompetanse å bidra med, kan vi også lære av andre. Derfor er et slikt nettverk nyttig for oss, sier Norheim. 

– Vi skal være en klimapartner for hele regionen, og skal bidra til at utviklingen går i en enda mer grønn og klimavennlig retning.  

I møtet med andre aktører oppstår det både forretningsmuligheter og læringsmuligheter.

– Mest av alt forplikter vi oss. I klimaavtalen som vi nylig undertegnet kan vi allerede krysse av for en del av tingene, men andre deler på lista er ikke ferdigstilt. Ved å forplikte oss holder vi trykket oppe, sier Norheim.

Samarbeid

Å følge FNs bærekraftsmål nummer 17: Samarbeid for å nå målene, blir avgjørende, mener konserndirektøren.

– Vi driver allerede med grønn utvikling, og har gjort det i hele vår historie, men vi vil bidra mer med vår kompetanse – og lære av andre, og det vil hele regionen dra nytte av, sier Norheim.
Det er Klima- og energinettverket i Vestfold og Telemark som har tatt initiativ til en forpliktende klimaavtale.  

Klimamålene for Vestfold og Telemark innebærer å kutte klimagassutslipp med 60 prosent innen 2030, og øke verdiskaping gjennom grønn omstilling. Det nye klimanettverket skal være et verktøy til å lykkes i dette arbeidet, en slags koblingsboks mellom de ulike aktørene i næringslivet, det offentlige, og andre aktører.

 

Disse har undertegnet Klima- og miljøavtalen:

 

 • Asplan Viak

 • Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

 • Grenland havn

 • Greve biogass

 • Kragerø Fjordbåt

 • Larvik kommune

 • Larvik havn

 • Midt-Telemark kommune

 • NOAH

 • Norner

 • Notodden kommune

 • Porsgrunn kommune

 • Sandefjord kommune

 • Seljord kommune

 • Skien kommune

 • Skagerak Energi

 • Telemark Technologies

 • Torp Sandefjord Lufthavn

 • Tønsberg kommune

 • USN

 • Vekst i Grenland

 • Vesar

 • NHO