– Odd ble tidlig Norges mest miljøvennlige fotballklubb. Men det er heldigvis klubber som begynner å puste oss i nakken. Blant annet utarbeider Rosenborg en egen bærekraftstrategi og Bodø/Glimt holder på med et «Action now-program» basert på FNs bærekraftmål. Det er bra med konkurranse – det skjerper oss, men vi skal beholde gullet også framover og derfor trengs det noen som kan være «hands on» på miljøtiltakene i Odd, sier Marit Schulstok til avisa Varden. 

Schulstok er allerede på plass i jobben, en to år lang prosjektstilling, og hennes fremste arbeidsoppgave er å sikre Odds posisjon som landets mest miljøvennlige fotballklubb.

Hun vil blant annet få flere til å ta beina fatt og sykle til trening og kamp, øke fokuset på kildesortering og resirkulering, og se på løsninger som hindrer at gummigranulat fra kunstgrassmatta havner i naturen.

Gir merverdi

– Odd er kanskje den sterkeste merkevaren vi har i vår region. Det at Odd fortsetter å være den grønneste klubben i Norge og også en av de grønneste i Europa, gir en merverdi for oss. Det øker attraktiviteten. Det vi jobber med er jo det grønne skiftet. Og når vi har den viktigste merkevaren i regionen, som også er interessert i miljø, klima og det grønne, så tenker jeg at det er veldig spennende å gjøre dette prosjektet her, sier konserndirektør for kommunikasjon og myndighetskontakt Kristian Norheim i Skagerak Energi. 

Schulstok er er ansatt i Odd med prosjektmidler fra Skagerak Energi, og ansettelsen påvirker ikke det sportslige sponsorbudsjettet. Hun har de siste fire årene jobbet som rådgiver hos Bergfald Miljørådgivere. 

– Vi er veldig fornøyde med valget av Marit som prosjektleder. Hun har en solid bakgrunn, sier Norheim.

Spennende samarbeid

Schulstok er spent på hva fotballklubben kan få til sammen med Skagerak Energi.

– Jeg er kjempefornøyd og gleder meg veldig til å få jobbe med Odd, Skagerak Energi og energilaben her. Nettopp fordi det er Norges beste miljøklubb. De mener alvor, og det er en kjempemorsom arena å få jobbe med miljø. Odd er en fantastisk møteplass for store og små, sier hun.

– Samtidig som Odd skal være med å kjempe i toppen av ligaen, skal klubben også være i toppen på miljø, sier daglig leder Einar Håndlykken i Odd til Varden.

Ifølge avisa kan nyansettelsen være gull verdt for Odd. Klubben henter årlig inn rundt 40 millioner kroner i sponsormarkedet og klubbens grønne profil viktig for flere av sponsorene.

– Og nå skal vi bli enda grønnere. Det skal vi bli for å hjelpe oss selv, Skagerak Energi og regionen vår, sier Håndlykken til avisa.