Digitaliseringsprosjektet i Skagerak Kraft lar energioperatørene få informasjon fra kraftverket inn på mobil eller nettbrett, via en helt ny app. I appen får energioperatørene tilgang til informasjon de i dag bare får fra kontrollpanelet som er montert inne i kraftverket. 

– Med app-løsningen kan man sitte hjemme og ha full oversikt. Det gir mange fordeler. Om driftssentralen får inn en feilmelding slipper energioperatørene å være usikre på hva som møter dem når de rykker ut. Ofte er det snakk om et godt stykke med reisevei, og energioperatørene får mulighet til å stille bedre forberedt om de har vakt og må rykke ut, sier Truls Ditlefsen, prosjektleder i Skagerak Kraft. 

Sikkerhet

Sensorene i kraftverkene fanger opp mye data, men bare de viktigste alarmene går til driftssentralen i Skagerak Kraft. Andre feilmeldinger sees kun på operatørpanelene i kraftverkene. Nå skal den samlede oversikten inn i appen, som utvikles i samarbeid med energioperatørene som skal bruke den. Prosjektet har den foreløpige tittelen «Pilot Numedal», og inkluderer fire kraftverk, før den rulles ut til alle. 

– Dataene har alltid vært der, utfordringen har vært å få dette sikkert nok på internett. Nå er det gode skyløsninger som sikrer at informasjonen ikke kommer på avveie, i tillegg til at vi sikrer at informasjonen bare går én vei. Kraftverkene kan ikke styres gjennom appen, det er ren informasjon ut, sier Ditlefsen. 

Enklere hverdag

Er noe gått tett, er det en lekkasje eller bare en liten justering som skal til? Må vi rykke ut, eller kan det vente til neste planlagte tilsyn? 

Energioperatør René Jacobsen i driftsområde Numedal tror appen kan gi en enklere hverdag. 

– Vi slipper å kjøre halvannen time til kraftverket mens vi lurer på hva som er feil. Vi får mulighet til å stille bedre forberedt, sier han. 

menn kraftverk

Seksjonssjef Runar Torpe Lien i kraftverksdrift mener appen vil gi Skagerak Kraft en rekke fordeler, og peker på at kraftprodusenten er landsledende i dette feltet. 

– Appen kan gi en mer effektiv vaktordning med færre unødige utrykninger. Energioperatørene får informasjon om hva om møter dem når de kommer til kraftverket tidligere, og kan stille bedre forberedt, forteller Lien. 

– Appen gir også bedre oversikt over hvert kraftverk. Det gir mindre kjøring, mer effektive tilsynsrunder, bedre kjennskap til hver stasjon, og i sum bedre drift og vedlikehold.

Mer lønnsomt 

Det koster å utvikle nye applikasjoner, men prosjektet skal gi synlig effekt på lønnsomheten i hvert driftsområde. Målet er 1-2 prosent effektivisering hvert år de neste fem årene. 

– Appen skal utvikles til å inkludere mer avanserte analyser og gi et godt grunnlag for å gjøre investeringer til rett tid, sier Lien. 

Appens første versjon er snart klar til test. Vrenga, Hølseter, og Uvdal 1 og 2 er med i piloten, senere skal informasjonen fra 28 kraftverk inn i systemet. Programvaren skal være enkel i bruk, og er utviklet av DigiTek, Skagerak Energis IKT-avdeling, i samarbeid med Bouvet.

mann kontrollpanel ipad