Begge kraftverkene skal få nytt kontroll- og apparatanlegg, og turbinhjulet ved Årlifoss kraftverk skal byttes ut eller rehabiliteres. 

Ved Årlifoss skal det også ses på muligheten for å utvinne mer kraft enn i dag.

- Det må gjøres en jobb på turbinen, og vi vil se på muligheten for å få bedre virkningsgrad med et nytt turbinhjul, sier senioringeniør Øyvind Svendsen i Skagerak Kraft.  

Da de to kraftverkene ligger i samme vassdrag skal prosjektene skal samordnes, men deles inn to anskaffelser, elektro og mekanisk. 

Nok strøm til 15 000 boliger

Årlifoss kraftstasjon er fra 1989 og er utstyrt med en kaplanturbin. Installert effekt på 22MW. Årsproduksjon er på rundt 130 GWh. 

Grønvollfoss kraftstasjon er opprinnelig fra 1930- tallet, men ble betydelig oppgradert i 2008 med blant annet nye kaplanturbiner og generatorer. Grønvollfoss er utstyrt med to aggregater med en samlet installert effekt på 32 MW. Årsproduksjon er på rundt 170 GWh.

De to kraftverkene produserer i dag nok strøm til 15 000 husstander. 

Om prosjektet

Skagerak Kraft er i gang med omfangsbeskrivelser, investeringsbeslutninger og utarbeidelse av forespørsler. Se mer om hva omfanget innebærer på Skagerak Krafts prosjektside

Årlifoss kraftstasjon