Skagerak Energi har lansert en ledende teknologiplattform for smartlading av elbiler i Norge og ønsker å tilby en åpen plattform for alle aktører i markedet som har tilgang til kunder med elbiler. En fersk samarbeidsavtale mellom Skagerak Energi og Yve gir 175 000 kunder tilgang til den nye teknologien.

Sammen om stor effekt

Administrerende direktør i Yve, Anders Kvamme, forteller at Yve med datterselskapene Kraftriket og Polar Kraft ønsker å tilby løsninger som gir kundene mulighet til å redusere sine strømkostnader.

mann– Vi har utviklet vår egen app, og det er gjennom denne vi tilbyr løsninger for smart strømsparing. Smartlading av elbiler fra Skagerak Energi som både tar hensyn til kundens pris og etter hvert også effektavgiften fra nettselskapet, gir kunder med elbil gode muligheter til å oppnå besparelser. Med dette er YVE og våre kunder en bidragsyter i det grønne skiftet, hvilket er i tråd med våre ambisjoner, sier Kvamme.

Lading med lav belastning

Løsningen er en digital plattform som optimaliserer ladingen av elbilen, slik at man lader til avtalt tid, til lav strømpris og på en slik måte at strømnettet ikke blir overbelastet. Smart billading tar også hensyn til de nye nettleietariffene som innføres i januar 2022.

Løsningen utnytter fleksibiliteten i strømnettet best mulig, og kan dermed generere en inntekt som deles med brukerne. Teknologien kan også utnytte strømnettet bedre, ved å styre ladingen til tidspunkter med lav belastning på strømnettet.

– Ved å samle mange aktører på denne plattformen, så kan vi sammen spare samfunnet for mange milliarder kroner gjennom å flytte ladetidspunktet for elbiler, sier konserndirektør for Innovasjon og forretningsutvikling Øystein K. Sæther i Skagerak Energi.

Om Yve: Yve er en nasjonal aktør innenfor energi, teknologi, tjenesteutvikling og bærekraft. Konsernet ble etablert i 2021 og har hovedkontor i Narvik. Yve er i dag morselskap for to solide strømselskaper med sterk lokal forankring – Polar Kraft AS og Kraftriket AS – som samlet har i underkant av 175 000 kunder over hele landet.

Om Skagerak Energi: I over 100 år har Skagerak Energi sørget for lys og varme, og levert kraft til den industrielle utviklingen. Som et av landets ledende energiselskap tilbyr Skagerak Energi stadig flere løsninger for kunder, nettselskap og kraftprodusenter – med mål om å være på lag med en grønn framtid.

For ytterligere informasjon:
Pål Trygve Nilsen, leder for teknisk salg Norden, Skagerak Energi, tlf: 918 08 603
Frode Schjenken Jensen, leder for teknologi og bærekraft, Yve AS, tlf: 908 94 105