Transformatorstasjonen på Roligheten holder stand i et ugjestmildt miljø, vegg i vegg med smelteverket til Eramet, men nå er en storstilt oppgradering i gang. Manganproduksjonen på "Metallurgen", som fabrikken er kalt på folkemunne, setter sine spor i transformatoranlegget.

- Produksjonen ved Eramet gjør at det kommer støv og skitt som legger seg på anlegget. Stasjonen er viktig både for Porsgrunn by og industrien på Herøya så det kan være en utfordring å holde rent, sier prosjektleder for trafoutskiftningene, Svein Næss.

Bytter ut to transformatorer

Sist høst ble den eldste av de to transformatorene byttet ut. Etter å ha stått der siden 1955 hadde den passert den forventede levetiden på 50 år med god margin. Næss forsikrer at det ikke var noe elektrisk problem selv om den rakk å bli 65 år, men tiden var nå inne for utskiftning basert på generell teknisk tilstand.

- Vi har god kontroll på de store transformatorene i nettet vårt. Årlig tar vi oljeprøver som sendes til et laboratorium. De klarer å avdekke eventuelle feil i transformatoren ved å analysere oljen, forteller Næss.

Kabel under elva erstatter ledning med monstermaster

Nå i mai er den andre transformatoren i ferd med å byttes ut. Samtidig er det startet et omfattende arbeid med å bytte ut dagens 132 kV-luftledning fra koblingsstasjonen på Knardalstrand med en tilsvarende kabelforbindelse.

- En kabelforbindelse på dette spenningsnivået er mer kostbar enn en luftledning. Etter flere tekniske vurderinger og av hensyn til nærliggende boligområde, fant vi det likevel riktig å gå for kabel, sier prosjektleder for 132 kV-forbindelsen, Marius Eliassen.

Den nye kabeltraseen blir 1,4 kilometer lang, hvorav cirka 750 meter går i løsmasser åtte meter under elvebunnen. Der ligger den trygt når Kystverket skal i gang med mudre opp Torsbyrenna med 4 meter om et par år.

- Kabelen er faktisk den lengste som er lagt i løsmasser i Norge ved hjelp av retningsstyrt boring. Boreriggen ble hentet fra Danmark, forteller Eliassen.

Koblingsanlegg flyttes innendørs

Etter sommeren begynner jobben med å bygge om koblingsanlegget på Roligheten. 

- Siden omgivelsene er såpass krevende kommer vi til å bygge det inn i et 132 kV gassisolert apparatanlegg. Der er ledningene og bryterne isolert med SF6-gass, noe som gjør at vi også kan bygge det mer kompakt slik at det ikke tar så mye plass, forklarer Næss.
Dette kalles et GIS-anlegg og brukes av og til i tettbygde strøk hvor det er sparsomt med plass. På Roligheten er det ikke mangel på plass, men altså støvet fra naboen som er hovedproblemet. Når GIS-anlegget settes i drift, vil det gamle utendørsanlegget bli revet.
- Lede har ikke så mange slike anlegg, men de finnes. Blant annet har vi det i Skien, Tønsberg og Horten, sier Næss.

Settes i drift neste sommer

Den oppgraderte strømforsyningen settes etter planen i drift i løpet av neste sommer. Deretter kan den gamle ledningen mellom Knardalstrand og Roligheten rives.

- Vi skal totalt rive fem master, hvor de to eldste har stått der siden 1927, forteller Eliassen.

Den gang var Roligheten en egen øy, men i dag er den en del av Herøya etter at området opp gjennom årene stadig ble fylt ut for å skaffe plass til den voksende industrien.

Vinteren 2023 skal hele prosjektet etter planen være gjennomført. Da har Lede investert totalt 115 millioner kroner i den moderniserte strømforsyningen til Herøya.

Menn i arbeidstøy

<Les mer om oppgraderingen av Roligheten transformator og forbindelsen Roligheten – Knardalstrand her.>