I tillegg til å lede strømmen frem, sørger Lede også for å vedlikeholde og utvikle strømnettet i takt med den økende elektrifiseringen av samfunnet. Lede sørger for å koble deg til strømnettet slik at du får den strømmen du trenger.

Strømnettet er en samfunnskritisk funksjon, og en viktig del av infrastrukturen. Strømmen omgir oss – og vi bruker den i nesten alt vi gjør. 

Lede er med når du kobler solcelleanlegg på taket til strømnettet. Lede er med når du installerer elbillader i garasjen, men også når du skrur på lyset og sjekker mobiltelefonen om morgenen. 
Lede sørger for at strømmen kommer frem til hjemmekontoret, og for at store elektriske ferger kan lade trygt og frakte deg dit du skal. Lede passer på at barnehagen får strøm, at skolen er oppvarmet, og at teknologiske innretninger i landbruket og industrien går som det skal, med nye, smarte løsninger. 

Lede er Skagerak Netts nye navn, og Lede er klar til å ta deg med inn i det elektriske eventyret som venter. 

 

Hvorfor bytter Skagerak Nett navn til Lede?
Navnebyttet kommer som følge av krav fra myndighetene som sier at nettselskaper ikke kan dele navn med mor- og søsterselskaper i samme konsern. I løpet av 2021 skal det være tydelige skiller mellom monopolvirksomheten i nettselskapene og konkurranseutsatte markedsaktører. 

Hvor leverer Lede? 

Lede drifter strømettet i hele Vestfold, Grenland og Hjartdal i Telemark og Svelvik i Buskerud. Lede har over 213 000 nettkunder i sitt område. 

Hvem eier Lede?

Lede AS er et datterselskap i Skagerak Energi-konsernet. Selskapet har hovedkontor i Porsgrunn.  

Hvorfor betaler vi nettleie? 

Nettleie er det du betaler for at strømmen du bruker skal fraktes til boligen din. For å bruke strøm må du betale for to produkter: Strøm og nettleie. Strømforbruket kjøper du fra en strømleverandør, mens nettleien for frakt av strømmen betales til nettselskapet som eier strømnettet. Nettselskapene er monopolister i sine områder. Nettleien dekker drift og vedlikehold av strømnettet, og nettleien dekker også avgifter til staten.