Om løsningen: 
•    Det bygges fire ladekontainere med batterier på 576 kWh kapasitet, og med mulighet til å lade opp en elektrisk maskin med hele 360 kW per uttak. Dette er mer enn en dobling av effekten i dagens løsninger.  
•    To batterier kan kobles sammen slik at kapasiteten økes opp til 1152 kWh. Til sammenligning tilsvarer dette forbruket til en leilighet på 120 m2 i én måned.  
•    Skagerak Energi leverer en komplett løsning for hele prosessen, fra lading til batteribytte. Dette verdens første helhetlige offgrid-løsning for bygg- og anleggsbransjen.  
•    Skagerak Energi har Kverneland Energi som teknologipartner, og avtale med logistikkselskapet Litra som skal transportere batteriene til og fra anleggsplass.  

Innen år 2025 skal alle byggeplasser innenfor transportsektoren, i landets største byer, drives uten fossil energi. Innen 2030 skal all bygge- og anleggsvirksomhet i Bergen, Drammen, Kristiansand, Oslo, Stavanger, Tromsø og Trondheim være utslippsfrie, og det forventes at resten av landet følger etter.  

For å muliggjøre elektrifiseringen av byggeplassene satser Skagerak Energi på mobil energi til bygg- og anleggsplasser, og er den første i verden som tilbyr en helhetlig offgrid-løsning til næringen.

Pilotprosjektet er godt i gang, og i samarbeid med Kverneland Energi er det jobbet fram en løsning som sprenger skalaen for fremtidens ladeløsninger på byggeplasser. 

– Ved hjelp av mobile batterier tar vi sikte på å løse dagens problemer med å gi elektriske anleggsmaskiner nok energi – der de trenger det og når de trenger det, sier Kenneth Andersen i Skagerak Energi. 

Raskere og flere samtidig

Batteriene som rulles ut i løpet av april 2022 dobler dagens effekt.  En slik dobling av kapasiteten vil gjøre det mulig å lade opp store, elektriske anleggsmaskiner og kjøretøy mye raskere enn i dag, og flere maskiner kan lade samtidig.  

– Det er spennende for oss å operativt ta del i å utvikle produkter for fremtiden. Det er fantastisk å få følge dette løpet fram til ferdig produkt, sier daglig leder Aksel Kverneland i Kverneland Energi. 

Lynlading


Pilotprosjektet «Mobil energi til utslippsfrie byggeplasser» får en unik ladeløsning og kapasitet som sprenger skalaen sammenlignet med dagens løsninger.  

– Målet er at den mobile ladeløsningen skal ha nok effekt til å lade opp maskinene i lunsjpausen. Filosofien vår er «man må lade når man kan, ikke når man må». Vi muliggjør begge deler, sier Andersen.  

Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser har et stort energibehov, men ved å benytte seg av mobile batterier slipper utbygger å bygge elektriske anlegg med en høyere kapasitet enn det man har bruk for senere. Prosjektet løser en stor utfordring for bygg- og anleggsbransjen.   

– Vi snakker ikke lenger om hurtiglading – her snakker vi om «lynlading», sier Kenneth Andersen.