Isola leverer produkter til tørre, sunne og energieffektive bygg, og får med seg Skagerak Energi, en fremtidsrettet leverandør av ren energi, inn i solsatsningen Isola Solar. Sammen satser partene på sol på tak og vegg.

Marked i vekst

I mai gjennomførte Isola Solar en rettet emisjon mot Skagerak Energi. Dette som et ledd i å styrke kapital og kompetanse i den videre utviklingen av selskapet.

– Skagerak Energi skal aktivt bidra til det grønne skiftet som må skje i samfunnet for at vi skal nå våre klimamål, og samtidig skal vi skape nye vekstområder for konsernet. Denne investeringen passer rett inn i vår nye strategi. Isola har gode produkter og løsninger og markedet for solkraft er i sterk vekst, spesielt bygningsintegrerte solceller vil øke i omfang i årene som kommer, sier konsernsjef Jens Bjørn Staff i Skagerak Energi.

– Isola-konsernet har fokus på energieffektivisering av bygg ved å tilby effektiv tetting av hele bygningskroppen på tak, vegg, gulv og grunn. Bygg har en stor andel av strømkonsumet i samfunnet. Neste steg i utviklingen er fra passivhus-standard til nullutslipps-hus som også produserer energi. Isola Solar utvikler innovative, helhetlige systemer som gjør dette mulig. Vi er veldig glade for at Skagerak Energi nå satser sammen med oss, sier administrerende direktør Bjørnar Gulliksen i Isola.

Solenergi

Fornybarløsninger er etterspurt i nye byggeprosjekter. Isola Solar tilbyr nye, teknologisk ledende løsninger for dette markedet, ved å installere solcellepanelene inn i tette tak og vegger. Skagerak Energi ser frem til å bidra aktivt med energimarked- og kraftsystem kompetanse i den nye satsningen.

– Ved å kombinere høyeffektiv solproduksjon fra tak og fasade med energioptimalisering både foran og bak måleren, mener vi at vi skal kunne levere et meget konkurransedyktig sluttprodukt for næring og forbrukermarkedet, sier Pål Trygve Nilsen, leder for teknisk salg elektrifisering Norden, i Skagerak Energi. Han blir også styremedlem i Isola Solar.

– Å få Skagerak Energi med på laget betyr mye for Isola Solar. Isola har mye kompetanse og er en sterk merkevare i byggebransjen, men mangler kraftkompetansen som Skagerak
Energi har. I 2021 skal Skagerak, TGN Energy AS og Isola realisere ett av landets største bærekraftprosjekter for Revac AS utenfor Tønsberg, og avtalen gir mange synergier, sier administrerende direktør Ketil Johansen i Isola Solar.

Isola Solar: Isola Solar AS er et selskap i Isola-gruppen. Isola Solar spesialiserer seg på integrerte solpanel for tak og vegg samt helhetlig solcellesystem for flate tak, og er Isolas satsing innen solenergi.
Skagerak Energi: Skagerak Energi har i over 100 år sørget for lys og varme i hus og hjem, og levert kraft til den industrielle utviklingen.