- Normalt er det en god ting å være utsolgt, men vi skulle gjerne hatt mer biogass å selge. Etterspørselen er stor og økende, forteller sales manager i Air Liquide Skagerak Ivar Ugland.

Øker biogassproduksjonen

Fra sin base på Rygg ved Tønsberg har han god oversikt over biogassproduksjonen til Den Magiske fabrikken som Vestfold- og Grenlandskommunene eier sammen gjennom selskapet Greve biogass.

- I dag produseres det biogass tilsvarende 90 GWh her, men det pågår en utvidelse som vil øke energimengden til 110 GWh, og med mulighet for 140 GWh, forteller han.

Mann på kontor med landlig utsikt.

All gassen er det Air Liquide Skagerak, et selskap eid av nettopp Air Liquide (51 prosent) og Skagerak Energi (49 prosent), som selger til sine biogasskunder.

Økende interesse fra næringsmiddelbransjen

- Per i dag går nitti prosent til transport, men mange næringsmiddelbedrifter er også interessert. Blant annet brenner Joh. Johanson nå all sin kaffe på biogass etter at de flyttet sitt kaffebrenneri fra Filipstad i Oslo til sine nye lokaler i Vestby. 

Dit flyttet brenneriet i 2020. Joh. Johanson Kaffe markedsfører seg nå som «Norges mest miljøvennlige kaffebrenneri», blant annet på grunn av biogassen.

Får kompetente medarbeidere fra Slagentangen

Air Liquide Skagerak møter den økte etterspørselen med å øke bemanningen. I løpet av 2021 går de fra 10 til 15 fast ansatte. I tillegg har de to midlertidig ansatte. I Tønsberg får de tre nye og svært godt kvalifiserte medarbeidere fra Esso-raffineriet på Slagentangen. En av disse er energitekniker Stig Øyvind Hovda.

- Jeg bor på Eik med kort vei til både Rygg og Borgeskogen, smiler han skjevt med en visshet om at han kan vente en og annen telefon dersom det oppstår driftsproblemer ved fyllestasjonene.

Prises likt som diesel

Selskapet har gjennom de siste årene arbeidet mye med å utvikle transportmarkedet. Ugland ser tegn til at markedet er i ferd med å modnes.

- Biogass er i ferd med å bli likeverdig med diesel. Investerings- og driftskostnadene er fortsatt litt høyere enn for konvensjonelle kjøretøy, men biogass er ikke dyrere i innkjøp enn diesel. Vi er i ferd med å gå fra et umodent til et modent marked, konstaterer han.

Bompengefritak fra årsskiftet

Ved årsskiftet får biogasskjøretøy en ekstra fordel. Da får de etter planen bompengefritak. Et lite spørsmålstegn er det imidlertid fortsatt.

- Det er litt usikkert hvordan man skal kontrollere at kjøretøyene faktisk går på fornybar biogass og ikke fossil naturgass. De som fyller på våre fyllestasjoner får alltid biogass, men vi har konkurrenter som selger naturgass fra sine fyllestasjoner.

Totalt drifter Air Liquide Skagerak ni fyllestasjoner som er åpne for publikum. I løpet av første halvår neste år kommer den tiende i rekken når det åpnes en stasjon for flytende biogass (LBG) ved Gardermoen.

- LBG brukes først og fremst innenfor tungtransporten. Per i dag har vi to stasjoner hvor det er mulig å fylle LBG i tillegg til komprimert biogass, Svinesund ved svenskegrensen og Borgeskogen ved Stokke, forteller Ugland.

Portrett, mann med hjelm og arbeidstøy.