I april-luftas lette snødryss har en helt spesiell komponent fått en luftig tur. Generatoren, som kom direkte fra Spania, markerer en milepæl i byggingen av kraftverket ved Gjuvåa. 

Det var nemlig ikke småtterier som skulle løftes opp - og ned gjennom taket – ved Gjuvåa kraftverk i Tuddal. To heisekraner måtte til for å få heist den 32 tonn tunge generatoren opp fra lasteplanet, snudd i riktig retning, før den kunne løftes opp, og sluses ned gjennom en åpning i taket, før den traff riktig posisjon ved turbinen som allerede er støpt fast inne i kraftstasjonen.  

Spesialtransport 

Den fire meter lange og to og en halv meter brede generatoren kom med båt fra Spania og produsenten Gamesa, til Drammen der den ble fraktet med lastebil til Tuddal. Der ble den løftet, snudd, heist opp - og ned i Gjuvåa kraftverk onsdag ettermiddag.  

Skreddersøm 

Produksjonsutstyret blir levert av Andritz Hydro AS og er skreddersydd til Gjuvåa kraftverk. Som ved andre vannkraftprosjekter blir alle komponenter bygget spesielt til hvert enkelt prosjekt.  

Selv om prosjektet er godt planlagt, kunne man likevel spore en liten nervøsitet hos prosjektleder Henrik Wennerstrand i Skagerak Kraft, før generatoren ble løftet trygt på plass.  

– Dette er et viktig løft. Generatoren er hjertet i vannkraftproduksjonen, og denne skal gå i over 40 år. Dette er en utrolig viktig komponent, sier han.  


Den store blå generatoren omdanner mekanisk energi til elektrisk energi. Kraftstasjonen har en planlagt årlig produksjon på 14,5 GWh, noe som tilsvarer forbruket til 725 boliger. 

Moderne og tradisjonelt 

På tomta i Tuddal, der det tidligere sto en enebolig, er det reist et helt nytt kraftverksbygg, kledd i brente trefliser og med store vindusflater. Målet er å etterlate seg et moderne og effektivt kraftverksbygg kledd i tradisjonsrikt treverk.  

– Nå skal bygget tettes og vi regner med at vi er godt i gang med montasjen av generatoren i løpet av noen uker. Vi satser på driftsettelse etter sommerferien i år, forutsatt at alt går etter planen, sier prosjektlederen.  

Etter sommerferien skal det også rustes opp etter naturinngrepene i området. 

Ny, norsk vannkraft

Hele prosjektet er gjennomført under strenge koronarestriksjoner, men arbeidet med Gjuvåa kraftverk har holdt tidsplanen med god margin.  

– Vi ligger litt foran med arbeidet ved inntaket, og er i rute med kraftstasjonsbygget, smiler Wennerstrand.  

Selv om prosjektlederen ikke er fersk i faget, er det likevel noe helt spesielt å bygge sitt første kraftverk. Ny, norsk vannkraft er nemlig ikke daglig kost.  

– Dette er mitt første nye kraftverk, og har vært et krevende prosjekt, selv om prosjektet er lite i tradisjonell vannkraft-målestokk. Det er veldig tilfredsstillende å se at alt går etter planen, sier Wennerstrand.