– Å være en del av selve navet for vår samfunnsutvikling, der jeg også får jobbe med å tiltrekke, rekruttere, motivere, utvikle og beholde ansatte, og se hvordan menneskene i organisasjonen skaper nye løsninger – det motiverer meg. I Skagerak Energi får jeg selv bidra i det grønne skiftet, regional utvikling og et bærekraftig samfunn gjennom arbeidet med fornybar energi. Utviklingen og alle endringene i sektoren vi står midt i utfordrer oss med nye måter å jobbe på, og jeg anser det som svært spennende, sier Kari Teigen. 

Viktig drivkraft

I mai 2021 starter Kari Teigen i rollen som konserndirektør for HR (human resources) og HMS (helse, miljø og sikkerhet) i energikonsernet. 

– Jeg gleder meg til oppstart i Skagerak Energi. Konsernet er inne i en spennende periode med store ambisjoner og et skifte i strategi og retning, hvor fokuset blant annet er på å få Vestfold og Telemark til å bli en enda mer attraktiv og grønnere region, og der bærekraftig samfunns- og næringsutvikling står sentralt, sier hun.

Hun brenner for å ivareta de menneskelige ressursene i konsernet på best mulig måte. 

– Skagerak er en attraktiv arbeidsplass og jeg ser frem til å være med å bidra til videre utvikling på fagområdet HR og HMS, og på den måten sikre at menneskene i konsernet er og forblir den aller viktigste drivkraften til videre forretningsutvikling i Skagerak Energi, sier hun. 

Konsernsjef Jens Bjørn Staff er godt fornøyd med å få Teigen på laget.

– Vi ser frem til å få Kari om bord i en meget viktig rolle for oss. Kari har solid erfaring fra området hun skal lede og har de egenskapene som skal til for å videreutvikle rollen. Skagerak Energi skal være aktiv i den elektrifiseringen og dekarboniseringen som må skje i samfunnet for at vi skal nå klimamålene – sektoren er i stor endring og endringene skjer raskt. Videreutvikling av kulturen og alle de dyktige menneskene i Skagerak blir en viktig del av det å lykkes med å styrke konsernet for fremtiden, sier Staff. 

Velferd, vekst og utvikling

Teigen bor i Porsgrunn, er gift og har to barn. Hun kommer fra stillingen som kommunalsjef for Administrasjon og støtte i Porsgrunn kommune, med ansvar for HR, Økonomi og finans, IKT, Service og rådmannens stab. Tidligere har hun jobbet som HR-sjef i Larvik kommune, og innehatt flere roller i Ernst & Young gjennom mange år.

– Samfunnsoppdraget til Skagerak er ganske nærliggende til kommunens overordnede oppdrag. Velferd, vekst og utvikling står sentralt også i dette oppdraget, med fokus på ren energi. Samtidig er jo Porsgrunn kommune en av eierne og jeg har sett viktigheten av at Skagerak forblir en lønnsom bedrift som skaper gode arbeidsplasser, kjøper varer og tjenester, betaler skatter og avgifter, skaper verdier og sikrer utbytte til sine eiere, sier Teigen.