- Dette brobyggerprosjektet er perfekt for oss for å kunne bidra inn med vår kompetanse innenfor grønn energi. Samtidig er det svært verdifullt å kunne lære av andre og bygge relasjoner bestående av aktører fra ulike deler av verdikjeden som har gjennomføringsevne til å utvikle og implementere hybride løsninger med sol, batterier og hydrogen i havnenes energisystem, sier Kenneth Andersen, senior forretningsutvikler i Skagerak Energi.  

– Dette underbygger også vårt årelange samarbeid med Grenland Havn og prosjektet er en konkretisering og spissing av samarbeidet som gir ytterligere momentum på å lykkes med konkrete initiativ. 

Havnene står for en betydelig andel av kommunenes utslipp av klimagasser. Det er nå økt trykk på hvordan deres klimagassutslipp kan reduseres, og hvordan havnene kan bidra til økt bruk av fornybar energi i egen virksomhet, og i drivstoff både for maritim- og landtransport.  

 Kenneth Andersen er forretningsutvikler i Skagerak Energi. Foto: Ellen Esborg– Vi bidrar med energikompetanse, og vil være en bidragsyter i kartlegging og analyse, samt planlegging av piloter, sier Andersen. 

Grønt Havn-prosjektet legger seg inn i rekken av prosjekter med nye energiløsninger der Skagerak Energi er en betydelig bidragsyter.  

Bare det siste halvåret har energikonsernet presentert flere nyheter innen energiløsninger i ulike prosjekter, som leveranse av grønt hydrogen sammen med Statkraft, verdens første off-grid batteriløsninger til byggeplasser, og nyvinninger innen solkraft med Isola Solar.  

Sol og hydrogen 

Neste fredag er det klart for oppstartsmøte sammen med Grenland Havn IKS, RISE (Research Institutes of Sweden), Uddevalla kommun med Uddevalla Hamnterminal, Solenergiklyngen og Kunnskapsbyen Lillestrøm. Dette blir et Brobryggerprosjekt i Interreg-programmet Øresund – Kattegat – Skagerrak (ØKS).  

Forprosjektet skal kartlegge mulighetene for å ta i bruk teknologi på tvers av energisystemer, med ulike former for solkraftproduksjon, lagrings- og styringssystemer. Prosjektet har fått navnet Ports SoHy, og skal se nærmere på bruk av hybride energiløsninger med sol, batterier og hydrogen.  

– Prosjektet passer som hånd i hanske med våre andre spennende initiativer og prosjekter. Jeg kan nevne blant annet Mobil energi til utslippsfrie byggeplasser, Isola Solar-konseptet og hydrogen til skipsfart. Ikke minst bør også fjernvarme og biogass spille en viktig rolle i en grønn havneutvikling, sier Andersen i Skagerak Energi.  

– Vi ønsker å etablere et partnerskap basert på ledende sol- og hydrogenmiljøer på norsk og svensk side, som inkluderer energiselskaper og offentlige aktører. De som eier problemstillingene – havnene – har en sentral plass i partnerskapet, sier Trine Kopstad Berentsen, daglig leder i Solenergiklyngen.

Forskningsinstituttet RISE har mye erfaring fra å koble akademia, næringsliv og offentlige aktører. 

– En av våra uppgifter blir att koppla ihop vår expertis inom maritim sektor, vätgas, solcellsteknologi och säkerhet med det regionala näringslivet på båda sidor om gränsen, sier Anna Cornander på RISE Säkerhet och transport, prosjektleder for Ports SoHy. 

Kutter CO2-utslipp

Ports SoHy vil legge til rette for et hovedprosjekt som skal øke produksjon, bruk og distribusjon av fornybar energi i havner i ØKS-regionen. Ved å samarbeide om tiltak som reduserer klimagassutslipp vil havnene bli mer bærekraftige og styrke sin konkurransekraft. Samtidig bidrar gønne havner til økt konkurransekraft også for det regionale næringslivet, ved at gods til og fra havnen transporteres med lavere CO2-utslipp.  

Prosjektet bygger på årelangt svensk-norsk partnerskap innen hydrogen, solenergi og utslippsfri transport. Ved å samarbeide på tvers av landegrensene kan man realisere ambisjoner innen økt bærekraftig konkurransekraft og grønn verdiskaping i nasjonale og regionale strategier. 

Ports SoHy er finansiert av midler fra Interreg-ØKS og Vestfold og Telemark fylkeskommune.  

Prosjektpartnere: RISE, Solenergiklyngen, Kunnskapsbyen Lillestrøm, Grenland Havn, Skagerak Energi og Uddevalla kommun med Uddevalla hamnterminal.  

Samarbeidspartnere: Uddevalla Energi, Offshore Väst og Svenskt Marintekniskt Forum. 

For mer informasjon: Kenneth Andersen, Senior Forretningsutvikler, Skagerak Energi