Øystein K. Sæther ble ansatt som leder for forretningsutvikling i Skagerak Energi i 2019, og ble konstituert konserndirektør for Innovasjon og forretningsutvikling i september 2020. Fra 1. mars er han fast ansatt i rollen. 

– Jeg gleder meg til å fortsette på arbeidet vi holder på med, både i avdelingen, og i hele Skagerak-konsernet. Jeg er imponert over hvor raskt den nye strategien er tatt opp i hele Skagerak, og hvor godt vi er i gang. Vi er i høy marsjfart, og kommer ikke til å senke den nå, sier Øystein K. Sæther. 

– Jeg ser frem til at Øystein nå blir en permanent del av konsernledelsen i Skagerak Energi, og at han og resten av teamet i Innovasjon og Forretningsutvikling fortsetter den fine starten de har hatt med å involvere organisasjonen og levere konkret på den nye vekststrategien vi besluttet før jul. At Skagerak-konsernet utvikler seg i takt med behovene og endringene i samfunnet og sektoren for øvrig er viktig for vår fremtidige verdiskapning, sier konsernsjef Jens Bjørn Staff. 

Riktig selskap til riktig tid

Sæther er utdannet olje- og gassingeniør, og har en mastergrad innen ledelse og økonomi. Som daglig leder i oppstartsbedriften Vard Engineering var han ansvarlig for en vekst fra tre til 30 ansatte på tre år, og utvidelse av driften med kontorer i USA og Polen. Han jobbet i det maritime markedet fra Brevik i årene 2011-2019, før han ble leder for forretningsutvikling i Skagerak Energi. 
Som konserndirektør kommer Øystein til å fortsette å jobbe ned skillene mellom de ulike Skagerak-selskapene. 

– Vi har et godt samarbeid på tvers i organisasjonen, og jeg ønsker å fortsette å styrke det. Her er det utrolig mye flinke folk, med mye kompetanse, sier han. 

Han søkte på stillingen som konserndirektør, etter å ha vært konstituert i den siden september. 

– Jeg søkte stillingen fordi jeg har sett, gjennom arbeidet vi har gjort i høst og vinter, at vi virkelig er i gang med noe – vi er på riktig vei. Det gjelder både hvordan vi er rigget internt, men også at det skjer mye i bransjen nå, sier han.  

Beslutningen om å takke ja til stillingen oppsummerer han som «riktig selskap, riktig strategi og riktig tidspunkt». 

Må være gøy!

Selv om Øystein K. Sæther fortsatt anser seg om ny i Skagerak-sammenheng, er han en type som blir raskt kjent. Kanskje særlig fordi smilet og latteren sitter løst.

– Det er viktig å ha det gøy på jobb! Har man det ikke gøy, fører det til at man underpresterer. Spesielt viktig er det, i en avdeling som er et bindeledd mot hele Skagerak, at vi er tilgjengelige for alle, og at vi har rom for alle typer ideer. Vi kommer til å bomme på mange hypoteser, men de vi treffer på er vi riktig rigget for å gjennomføre. På den korte tiden jeg har vært konstituert ser jeg at det myldrer av initiativ, sier han. 

Som konserndirektør for Innovasjon og forretningsutvikling må man se muligheter for fler enn selskapet man jobber i, mener han. 

– Vi skal være en bidragsyter for å hjelpe kunder på en helt annen måte enn det som tradisjonelt har vært Skagerak sin rolle. Det skal vi gjøre fordi det er samfunnsøkonomisk riktig. Vårt oppdrag er større enn å bare levere overskudd, vi skal bidra til at bedrifter får ren energi, gjøre det enklere for kunder å være miljøvennlig, samtidig som vi har en unik mulighet til å ta en aktiv rolle og hjelpe hele regionen med å bli mer fremtidsrettet med tanke på hva slags energi de bruker, og hvordan de bruker den, sier han. 

Elsker nye hobbyer

Øystein K. Sæther er fra Skien, og bor i Skien sammen med samboeren og deres to jenter på tre og sju år. 

På fritiden har han et virvar av hobbyer, som inkluderer alt fra å reparere gamle Vespa-er, til å sykle, spille saksofon, piano og gitar, til å brygge og drikke øl. 

– Jeg har veldig mange hobbyer, og et behov for å gjøre noe fysisk, kanskje fordi jeg sitter stille og jobber med ting på en skjerm hele dagen, sier han.