To betongplatedammer ved Skjesvatn i Hjartdal kommune skal rehabiliteres, og arbeidet starter denne våren. Dammene må bygges om for å tilfredsstille kravene til dagens damsikkerhetsforskrift. 

Platedammene ble i sin tid utført som hule konstruksjoner, og deler av disse hulrommene vil nå bli fylt. Disse arbeidene vil bli utført ved høy vannstand, for å balansere trykket av utstøpingen av betongen inne i dammene.

Les mer: Forsterker to dammer ved Skjesvatn
MannAndre deler av rehabiliteringsarbeidet gjøres i perioder der vannstanden normalt er lav. 

– Hensikten er å oppgradere dammene og tilfredsstille dagens krav til damsikkerhet. Arbeidet må gjøres innen en gitt periode etter at NVE har stilt revisjonskrav, og vi gjennomfører dette i perioden mai 2021 til juni 2022, sier prosjektleder Petter Ustad i Skagerak Kraft. 

Oppstart i mai

Dammene er klassifisert i konsekvensklasse 3. Konsekvensklassen forteller hvilket skadepotensial et dambrudd vil ha nedstrøms, og skalaen går fra 0-4. Ved konsekvensklasse 0 vil ikke et dambrudd ha innvirkning nedstrøms, mens i konsekvensklasse 4 vil det være alvorlige konsekvenser. 

Det fysiske arbeidet på stedet starter opp i mai, men dette skal ikke være til nevneverdig ulempe for hytteeierne i området. 

Arbeidet er tilpassa den årlige variasjonen i vannstanden, og det skal betyr at det blant annet ikke blir noen unaturlig lav vannstand på våren eller sommeren. 

– Vi ønsker å holde brukerne av vegen orientert om planer og arbeid, sier prosjektleder Petter Ustad. 

Påstøp på toppen

Rehabiliteringen omfatter forsterkning av både platedammene og de massive anslutningene mot land.

De massive anslutningene imot land vil få en påstøp på oppstrøms side, og topp. Disse arbeidene vil bli utført ved lav vannstand, da de må utføres fra oppstrøms side.
Vinduer og dører på nedsiden av dammene vil bli skiftet ut, og pilarene vil bli kledd med beslag. En av dammene vil få en tappeluke installert, for å kunne ivareta beredskapsmessig nedtapping ved behov. 

Om Skjesvatn-dammene 

  • Dammer Skjesvatn består av to betongplatedammer, lokalisert ved Skjesvatn i Hjartdal kommune.
  • Dammene er bygd i tidsrommet 1957- 1959, i forbindelse med Hjartdøla-utbyggingen.
  • Dammene er er i konsekvensklasse 3, som er den nest høyeste konsekvensklassen for dammer.
  • Dammene skal nå rehabiliteres for å tilfredstille krav i dagens damsikkerhetsforskrift.