Heiberg starter i jobben som konserndirektør for Digitalisering og IT (informasjonsteknologi) i Skagerak Energi i juni.

– Vi er veldig fornøyde med å få Tor på laget i Skagerak Energi. Digitalisering og IT blir bare viktigere og viktigere for hele kraftsystemet og sektorens utvikling. Jeg er sikker på at Tor, med sin lange erfaring fra kraft- og handelssystemer, vil bidra stort til at vi skal nå våre strategiske målsetninger, sier konsernsjef Jens Bjørn Staff i Skagerak Energi.

Nye løsninger

– Det er motiverende å jobbe med kraftbransjens rolle i det grønne skiftet. Med de klimamålene som er satt nasjonalt er det i hovedsak elektrifisering som kan løse utfordringene. Norge må legge om, og Skagerak Energi som ligger sentralt i et industriområde spiller en viktig rolle, sier Heiberg. 

Tor Heiberg kommer fra stillingen som daglig leder i Elhub. Da han så stillingsannonsen fra Skagerak Energi var det som om den snakket direkte til ham.

– Den trigget noe i meg, og stillingen passer min bakgrunn, kompetanse og erfaring, sier Heiberg.

– Å løfte digitalisering inn i konsernledelsen, og vie den den god plass i den nye strategien, viser at Skagerak Energi har et proaktivt forhold til digitalisering. Utfordringene i denne bransjen er store, og det motiverer meg, sier Heiberg.

I Skagerak Energis nye strategi, som trådte i kraft 1. november 2020, er elektrifisering innen industri og tungtransport satsningsområder, på lik linje med IT-løsninger og digitalisering. Skagerak Energis nye organisering har løftet digitalisering inn i konsernledelsen. 

– Vi skal bruke IT og digitale løsninger til å jobbe med og utnytte kraftsystemet mer effektivt, skape nye forretningsmuligheter og dermed skape verdier, sier Tor Heiberg.

Solid erfaring

Heiberg har lang erfaring fra Statnett og er sentral i oppbyggingen av Elhub.

Elhub er et sentralt IT-system som eies av Statnett. Huben håndterer alle måledata og markedsprosesser i det norske kraftmarkedet. Innføringen av Elhub blir omtalt som den største omleggingen i dette markedet siden dereguleringen av kraftmarkedet på begynnelsen av 1990-tallet.

– Jeg har fått lede Elhub fra dag én da Statnett fikk oppdaget i 2012. Nå har Elhub vært i drift i to år, og jeg har vært i Statnett i 13. Jeg mener det er viktig å ta nye utfordringer, utnytte potensialet sitt, og bygge videre. Jeg forlater Elhub i god stand, og ser tilbake på det med gode minner, sier Heiberg.

En viktig del av driften

Heiberg er utdannet samfunnsøkonom, og har jobbet hele karrieren i spennet mellom IT og sentrale funksjoner i kraftbransjen.

– En konsernledelse i et energiselskap er godt kjent med kraftproduksjon, omsetning og nettdrift. Jeg ser fram til å kunne løfte behovene og verdiskapning knyttet til Digitalisering og IT inn i konsernledelsen, og gi en forståelse for en så viktig del av driften som det er.

Skal ukependle

Tor Heiberg er gift, har tre voksne barn og bor i Lier. Han beskrives som en allsidig kar som liker å gå på ski om vinteren, sykle om sommeren, og bruker en del tid på fjellet, i skogen og ved sjøen om han kan. Fra sommeren av kan han utforske turområdene i Grenland.

– Jeg tar sikte på å skaffe meg en leilighet i Porsgrunn, og ukependle. Forholdene ligger til rette for det nå som ungene er blitt store. Jeg vil heller bruke tid på jobb i stedet for å bruke den i bilen, sier han.