Omsluttet av hjelm og hørselvern har Jan Olav Hagen noe helt spesielt festet over nesa. Gjennom de digitale brillene deler han skjerm med kollegaene som sitter mange mil unna. Det kalles HoloLens, og er en type AR (utvidet virkelighet)-briller. 

Digital reise

– Skagerak Kraft har de siste årene jobbet med prosjektet Samarbeidskraft der blant annet utprøving av ny teknologi for samhandling er i fokus, sier prosjektleder Allan Finden i selskapet.

I 2020 kjøpte selskapet sine første HoloLens-briller for å se på muligheten for fjernassistanse. Formålet var å få en raskere samhandling, reduksjon av jobbreiser og reisekostnader, og et lavere klimaavtrykk. Året etter fikk alle driftsområdene i Skagerak Kraft hver sin HoloLens, og de er nå i bruk i Valdres, Numedal, Tinnelva, Grenland, Telemark Nord og Telemark Vest. 

– Alle driftsområdene har brukere som har fått opplæring i bruk av brillen, samt fått i oppdrag å teste ut i aktuelle situasjoner. Pilotprosjektet har også erfart fordelen med HoloLens i en pandemisituasjon hvor det har vært meget begrenset adgang til kraftverkene, sier Allan Finden. 

– Erfaringene fra driftsområdene er så langt positive, og det dukker opp stadig nye bruksområder hvor HoloLens benyttes, forteller kollega Helle Torblå i Skagerak Kraft. 

HoloLens-brillene  brukes først og fremst til fjernassistanse, der kollegaer eller leverandører ringes opp, og deler bildet fra brillene på skjermen. 

Omvisning rett på skjerm

Sammen med kollegaer fra hele Sør-Norge, eller med støtte fra leverandører, kan man gjøre feilsøking, rette tegninger eller gå gjennom utstyr. Under pandemien ble det avholdt både vernerunder og byggemøter sammen med leverandører og prosjektdeltakere hvor kun én var til stede i anlegg og resten var med fra hjemmekontor. 

I tillegg til gode, klare bilder har HoloLens-brukeren hendene frie til å utføre arbeid, samt mulighet til å hente opp relevante dokumenter – rett i brillene. 

HoloLens-brillene kom også til sin rett da Finndøla kraftverk skulle gjennomføre en høyspent-anskaffelse. 

– Vi gjennomførte vår første heldigitale tilbudsbefaring ved bruk av HoloLens. Tilbydere ble informert om digital befaring i anbudsprosessen, og fikk en omvisning med løpende tekniske avklaringer underveis, forteller fagkonsulent Olga Salvesen, som jobber med anskaffelser i Skagerak Energi. 

– Den aktuelle anskaffelsen var en del av et større rehabiliteringsprosjekt, og hadde kritiske leveringstider for strømskinner som hovedkomponent av leveransen. Vi gjennomførte en digital befaring, for å gjøre anbudet mer attraktivt for leverandørmarkedet, og for å tilrettelegge for tilbudsinnlevering innen forholdsvis stramme frister, sier Salvesen. 

Anskaffelsesseksjonen følger energikonsernets ledestjerne, og jobbet med grønne anskaffelser ved å stille krav til bærekraft og miljø når det skal handles.  

Bærekraftig blikk

– En slik digital befaring er både innovativ og bærekraftig, med tanke på dagens pandemisituasjon og fokus på reduksjon av CO2-avtrykket på anskaffelsen. Energioperatøren med HoloLens-brillen var den eneste deltakeren som fysisk møtte opp på kraftverket, mens tilbydere, fagansvarlig innkjøper og teknisk støtte var med via et Teams-møte, forklarer Salvesen. 

Ved å bruke HoloLens fikk tilbyderne følge hele traseen i det spenningssatte anlegget, og ikke minst – titte inn i traforommet mens kraftverket produserte for fullt. Med HoloLens kom tilbyderne tettere på kraftverket enn de ville gjort ved et fysisk besøk.   

Helse, miljø og sikkerhet er i førersetet selv ved digitale befaringer av kraftverkene. Brillene ble løsningen på befaring med reiserestriksjoner når leverandørene satt i andre land, og Norge var preget av hjemmekontor. 

– Om heldigital tilbudsbefaring kommer til å erstatte fysiske befaring fullstendig er ennå tidlig å si, men det er utvilsomt et verktøy som skal tas mer i bruk fremover. Den som anskaffer, får se, smiler Olga Salvesen i Skagerak Energi.