40-åringen fra Skien har lang fartstid i Olje- og energidepartementet (OED), har jobbet flere år i EU-kommisjonen i Brussel, og kommer til Skagerak Energi fra stillingen som leder for Klima- og energinettverket i Vestfold og Telemark. 

– Jeg gleder meg veldig, sier Linn Johnsen, om overgangen til Skagerak Energi.

– På mange måter vender jeg hjem igjen til energibransjen, og jeg ser fram til å jobbe med så mange høyt kompetente medarbeidere i faget, sier hun.

Linn er utdannet siviløkonom og har en bachelorgrad i psykologi. Hun har jobbet med budsjettprosesser for NVE og Gassnova inn mot statsbudsjettet, og har blant annet jobbet for å fremme norsk leverandørindustri. De siste årene i OED jobbet hun også med utslipp på norsk sokkel, og i den forbindelse pris på CO2 i skattesammenheng. 

 – En stor ressurs

Som Fagleder Myndighetskontakt skal hun være en rådgiver for hele organisasjonen innenfor rammevilkårsarbeid knyttet til et bredt fagfelt innen energi, klima og miljø.

– Slik Skagerak Energi og energisektoren utvikler seg er det muligheter til å jobbe bredt. Skagerak-selskapene utvikler muligheter som er viktig for fornybar energi, energiløsninger, sirkulære løsninger, og er en foregangsfigur på flere områder. For meg er det er den mest interessante stillingen i vår region, og Skagerak det mest interessante selskapet som har hovedkontor her, sier Linn Johnsen. 

Linn Johnsen får det operative ansvaret for arbeidet med myndighetskontakt i konsernet, og skal samarbeide tett med relevante ressurser fra datterselskaper og forretningsområder. 

– Linn vil bli en stor ressurs for oss i Skagerak Energi, og hun får også ansvar for et veldig viktig område. Som et konsern innen fornybar energi er vi en hoffleverandør til det grønne skiftet. Det betyr at vi både må forstå og ha kontakt med de som setter våre rammebetingelser, være en god sparringpartner for beslutningstakere - være synlige og tydelige på hvem vi er, og hva vi leverer og hva som trengs for at vi skal levere også fremover. Vi gleder oss til å få en ressurs som Linn med på laget, sier konserndirektør for Kommunikasjon og Myndighetskontakt Kristian Norheim i Skagerak Energi.

Linn Johnsen begynner i stillingen 1. november, og får fire kollegaer i Seksjon for kommunikasjon og myndighetskontakt. 

– Vi fikk mange sterke søknader til stillingen og mange ga solide inntrykk i prosessen. Sånn sett er vi veldig fornøyde med å være attraktive for de rette folka. Når det er sagt så skilte Linn seg ut fra de andre, og jeg er ikke i tvil om at vi har ansatt riktig person til stillingen, sier Kristian Norheim i Skagerak Energi.