Uke 19 i midten av mai ble den første uken siden februar med nedbørsoverskudd i Norge. Det vil si at det for første gang på tre måneder kom mer nedbør enn normalt. Det siste året har det snarere vært unntaket enn regelen i Sør-Norge. Resultatet har mange fått kjenne på lommeboken; de høyeste strømprisene noensinne.

Gjelder ikke bare Skagerak Kraft

Nå ved inngangen til sommeren blir et annet resultat av det siste årets lave nedbørstall synlig, spesielt i høyfjellet i Sør-Norge. Flere av de store vannmagasinene har betydelig mindre vann enn normalt, og det gjelder ikke bare Skagerak Krafts magasiner. 

- Det er de høytliggende magasinene hvor det er tydeligst. Normalt fylles disse opp på denne tiden av året, men vinteren har vært snøfattig, så det er et godt stykke opp til normal sommervannstand flere steder. Dette gjelder for eksempel magasinene i Seljord, Hjartdal, på Blefjell og i Siljan, forteller leder for energidisponering og handel i Skagerak Kraft, Andreas Billington. 

Vanskelig med båt

Flere av Skagerak Krafts magasiner ligger i områder hvor både turister og grunneiere utøver ulike friluftsaktiviteter eller bruker vannveien som ferdselsåre. Enkelte steder kan den lave vannstanden skape problemer for dette, for eksempel kan det noen steder være vanskelig å få satt ut båt som normalt.

- Dette er ingen ønsket situasjon for vår del heller. Vi har stanset produksjonen ved flere av våre kraftverk, men samtidig må vi foreta en avveining mellom å få fylt opp magasinene og å opprettholde en viss produksjon for å dekke etterspørselen etter kraft.

Trenger mye nedbør

Sommerhalvåret har lavere etterspørsel etter kraft enn vinteren, og i løpet av høsten vil normalt magasinene fylles opp igjen. Billington kan imidlertid ikke love noe, for det må komme en god del nedbør for å få fylt opp magasinene før vintersesongen starter.

- Noe av utfordringen nå er at fyllingsgraden i magasinene i Sør-Norge er vesentlig lavere enn normalt for årstiden. Det er heller ikke nok snø igjen i fjellet til å fylle dem opp. Dermed er vi avhengig av betydelige nedbørsmengder. Ser vi på historien pleier det gjerne å komme våte perioder etter tørre, men det er jo ingen garanti for hvordan sommeren og høsten blir.

Følger konsesjoner og vilkår

Billington understreker at Skagerak følger de konsesjoner og vilkår som gjelder for de ulike vassdragene.

- Det er klare grenser for hvor langt ned det er lov å tappe magasinene. På samme måte er det klare krav til minstevannføring i vassdragene. Disse kravene overholder vi, men situasjonen nå er så spesiell at det kan oppstå situasjoner der vi ikke klarer å opprettholde ønsket sommervannstand i et magasin på grunn av krav om minstevannføring lenger ned i vassdraget. 

- Når det er sagt må vi jo være ærlige på at regulering av vassdrag og produksjon av strøm kommer med en kostnad uansett om det produseres med vind eller vann, eller andre teknologier for den saks skyld.

Sjekk vannstand på www.skagerakkraft.no

Billington forteller at det er mulig å sjekke vannstanden i nåtid ved flere av Skagerak Krafts magasiner på www.skagerakkraft.no. Der står også opplysninger om høyeste regulerte vannstand (HRV) og laveste regulerte vannstand (LRV), som er de ytterste grensene for vannstanden.

Se mer om situasjonen i vannmagasinene på andre nettsteder:

NRK: Lav fyllingsgrad i vannmagasinene kan gi høye strømpriser.
Nettavisen: Laveste vannstand i magasinene siden 2003.
EnergiNorge: Slik reguleres kraftmagasinene.

Blåse på strand