Om prosjektet:
•    Skagerak Energi har fire ladekontainere med batterier på 576 kWh kapasitet, og med mulighet til å lade opp en elektrisk maskin med hele 360 kW per uttak. Dette er mer enn en dobling av effekten i dagens løsninger.
•    To batterier kan kobles sammen slik at kapasiteten økes opp til 1152 kWh. Til sammenligning tilsvarer dette forbruket til en leilighet på 120 m2 i én måned.
•    Skagerak Energi leverer en komplett løsning for hele prosessen, fra lading til batteribytte. Dette verdens første helhetlige offgrid-løsning for bygg- og anleggsbransjen.
•    Skagerak Energi har Kverneland Energi som teknologipartner, og avtale med logistikkselskapet Litra som skal transportere batteriene til og fra anleggsplass.
•    Anleggsmaskinførere vil oppleve en merkbart bedret arbeidssituasjon, særlig med tanke på støy. Byttet fra fossilt til elektrisk drivstoff gir også lavere lokale klimautslipp fra anleggsplassen. 
•    Skien kommune skal utvikle en strategi for grønne anskaffelser i bygg- og anleggssektoren. Prosjektet med bruk av elektriske gravemaskiner vil være en viktig input i arbeidet med strategiplanen.
•    Kunnskap og erfaringer fra Skagerak Energi sitt forskningsprosjekt og kommunens vann- og avløpsprosjekter, vil bli formidlet til andre kommuner, utbyggere, bygg- og anleggsbransjen og entreprenørbransjen.
•    Funfact: Ett batteri er kraftig nok til å fullade seks Tesla-er på én time. 

Med et trykk, en kobling og et sveip markerte Skagerak Energis konsernsjef Jens Bjørn Staff og Skiens ordfører Hedda Foss Five første lading i pilotprosjektet "Mobil energi til utslippsfrie byggeplasser". Med mobile lynladere gjør prosjektet det mulig å lade opp elektriske anleggsmaskiner utenfor strømnettet, og gir dem nok energi til å vare hele arbeidsdagen. 

Elever fra anleggsmaskinfører og -mekanikerlinja ved Nome videregående skole deltok også under premieren. 

- Jeg begynner som lærling som anleggsmaskinmekaniker nå i juni, og det er veldig gøy å være med å se framtidas maskiner og ladeløsninger, sier Liv Anne Reinsviki (19). 

- Dette er framtida, enten en vil det eller ikke, smiler hun. 

Skien kommunes VA (vann og avløp)-anlegg på Bomhovet i Skien er det første som benytter seg av teknologien i de store, mobile batteriene fra Skagerak Energi. Prosjektet løser en stor utfordring for bygg- og anleggsbransjen. Skien kommune er en viktig samarbeidspartner for å teste ut systemet i et krevende vann- og avløpsoppdrag. 

Flytter energien 

Den mobile ladeløsningen fra Skagerak Energi sørger for at elektriske anleggsmaskiner får nok strøm til å vare hele arbeidsdagen, og anleggsmaskinene lynlades uten tilknytning til strømnettet. 
Mobil energi til utslippsfrie byggeplasser fra Skagerak Energi er verdens første helhetlige off-grid løsning (utenfor strømnettet) for bygg- og anleggsbransjen – og batterikontainerne og laderne er verdens største og raskeste i sitt slag. Konsernsjef Jens Bjørn Staff i Skagerak Energi er klar på at energiutfordringer best løses med samarbeid. 

- Vår hovedoppgave er å produsere og levere energi, og det gjør vi også i nye områder med prosjekter som løser energiutfordringer som dette i samarbeid med gode partnere, sier han. 

Skiens ordfører Hedda Foss Five er stolt av kommunens bidrag i prosjektet. 

- Det er viktig og riktig at vi tør å prøve. Det er sånn vi kan utvikle teknologien og gjøre de store løftene for klima og miljø, sier Foss Five. 

Lader lynraskt

To store elektriske kjøretøy skal i mai – desember 2022, testes ut i to prosjekter der kommunen legger nye vann- og avløpsledninger; på Bomhovet og Ulefossvegen. 

ladestasjon gravemaskin

Skagerak Energi stiller med ladesystem på anleggsplassen som sørger for hurtig opplading av gravemaskinene i lunsjpausen, og dermed sikrer drift ut arbeidsdagen. Deretter full-lades gravemaskinene etter arbeidstid.

Ladeproblematikk har vært en ulempe for større elektriske anleggsmaskiner frem til nå. Utslippsfrie bygg- og anleggsplasser har et stort energibehov, men ved å benytte seg av mobile batterier slipper utbygger å bygge elektriske anlegg med en høyere kapasitet enn det man har bruk for senere. Med den mobile batteriløsningen får elektriske anleggsmaskiner like mange driftstimer per arbeidsdag, som dagens fossile maskinpark på anleggsplasser. 

Klimakutt

I 2021 sto bygg- og anleggsvirksomhet for direkte utslipp på om lag 2,2 millioner tonn CO2 i Norge. I løpet av år 2025 skal alle byggeplasser innenfor transportsektoren, i landets største byer, drives uten fossil energi. Innen 2030 skal all bygge- og anleggsvirksomhet i Bergen, Drammen, Kristiansand, Oslo, Stavanger, Tromsø og Trondheim være utslippsfrie, og det forventes at resten av landet følger etter. Skien kommune har tilsvarende ambisjoner om reduksjon av klimagassutslipp i bygg- og anleggsbransjen i årene fremover.  

De to prosjektene i Skien vil samlet resultere i en estimert reduksjon på 80 tonn CO2-ekvivalenter (2000 maskintimer totalt med et dieselforbruk på ca. 15 liter per time). Det er en forutsetning for anskaffelsen at de elektriske gravemaskinene skal være i aktivitet like mange timer i året som tilsvarende fossile gravemaskiner. 

Økt kunnskap

Kommunene Skien og Porsgrunn er partnere i prosjektet, maskinleverandøren Nasta skal sikre at pilotprosjektene i årene fremover har tilgang til elektriske maskiner, og logistikkselskapet Litra står for transport og logistikk og transport av de mobile batterikontainerne. Skagerak Energi har fått 13 millioner kroner i Enova-støtte til å utvikle ladeløsningen. Skien kommune har søkt om klimasatsmidler fra staten til de to pilotprosjektene og venter på svar i juni.