– Vi leverte «all time high» i desember 2021, og pumpet ut 26 GigaWatt-timer. Det skyldes at desember var en forholdsvis kald måned, forteller administrerende direktør Svein Morten Rogn i Skagerak Varme. 

Skagerak Varme er et fjernvarmeselskap som utnytter ressurser som ellers ville gått til spille, og produserer og distribuerer behagelig varme rundt til fotballarenaer, barnehager, sykehus og leilighetsbygg året rundt. 

Jakten på ettøringen

Det endelige resultatet står nå svart på hvitt: 2021 endte med 83 000 kroner i pluss, og selskapet gikk med overskudd for første gang. De gode tallene skyldes jevnt og trutt arbeid for volumvekst, samtidig som kostnadene kuttes der de kan. 

– I 2016 satt vi inn et nytt gir, med mål om å øke kundegrunnlaget, og kutte kostnader, sier Rogn, som er kjent for å «jakte på ettøringen».

Med store deler av kostnadene knyttet til faste utgiftsposter, og like mange ansatte på lønningslisten nå som da, har de ansatte vært kreative i sine forbedringsforslag – for de 16 ansatte har jaktet sammen etter innsparingsmuligheter.

– Gjengen i Skagerak Varme vet at hvis vi sparer ett øre – så kan det utgjøre en million på bunnlinja. Ingen av oss føler at vi har spinket og spart, og innspillene har kommet fra ansatte, det er de som er ute og gjør jobben, og kjenner hvor skoen trykker. Å få sparekutt som forbedringsforslag er en mye lettere vei, enn å sitte på toppen å kutte. Det er gjengen som har jaktet på ettøringen, og som har gjort jobben, sier Svein Morten Rogn. 

«Jakten på ettøringen» ble en metafor på målet om å forbedre bunnlinja i selskapet etter en snuoperasjon i 2016.

– Da tapte vi 40 millioner kroner i året, fra en årlig omsetning på 60 - 70 millioner. Varmeselskapet var på et tidspunkt til salgs, men vi ønsket å snu denne utviklingen, sier Rogn, som tok over som administrerende direktør i 2016. 

– Nå har vi nesten doblet volumet, og holdt kostnadene relativt stabile. 

Skagerak Varme leverer fjernvarme i Porsgrunn, Skien, Horten og Tønsberg, og har en kapasitet på 200 GigaWatt-timer (GWh) i året. I 2021 leverte selskapet 155 GWh overskuddsvarme. 

Strømstøtte

Den administrerende direktøren forteller at selskapet lå an til et overskudd på 2,5 millioner kroner, men grunnet strømstøtteordningen, som også skal gjelde for fjernvarme, blir overskuddet redusert. 

– Våre varmekunder får også kompensasjon for de høye kraftprisene, men fjernvarmeselskapene får ikke refundert den støtten. Vi må ta det på egen regning, og måtte derfor føre et tap på 2,4 millioner kroner for strømstøtteordningen i desember.

– Kontrollere det vi kan

Målet er å nå 171 GWh i året. Selskapet hadde budsjettert med større volumvekst i 2021, men flere byggeprosjekt er utsatt av utbyggerne. 

– Det er utenfor vår kontroll. Men vi har bygget stein på stein hvert år, økt volumet og kuttet kostnadene. Og strømprisen den svinger, og er heller ikke noe vi får gjort noe med, sier han. 

Fjernvarmeprisen skal følge strømprisen, og med høye strømpriser skulle man tro at høy varmepris ga god butikk for selskapet.

– Vi har mange næringskunder med fastpris, andre har tak- og bunnpris, og mange leiligheter har avtaler som ligger på spotpris. Vi er for at fjernvarmekundene skal få strømstøtten, men mener det er urimelig at vi skal dekke det inn selv, når kraftselskapene får det dekket av myndighetene. Her glemmer de at vi har varekostnader inn som også er ekstremt mye høyere på grunn av de høye kraftprisene, som spillvarme regulert inn på spotpris. 

Bygget stein på stein

Etter mange år med røde tall i årsregnskapet, endte det altså opp med et overskudd i 2021. 

– Utbygging av fjernvarme, og overskuddet vi nå ser, er et resultat av fornuftig forretning på det eierne våre har lagt inn av midler. Det har vært nødvendig å bygge stein på stein, og etter kursendringen i 2016 fikk vi et annet fokus, og en annen fart. 

Helt fornybar

Skagerak Varme leverer varme fra varmepumper basert på sjøvann i Horten, spillvarme fra industrien i Porsgrunn, og bioenergi basert på skogsflis i Tønsberg og Skien. Selskapet er heleid av Skagerak Energi, og har hovedkontor i Porsgrunn. 

– Vi er stolte av resultatet vårt, og synes vi har vært flinke. Vi har hatt stø kurs, og hadde et mål om overskudd i 2020, men det gikk ikke på grunn av rekordlave spotpriser på strøm og en ekstremt varm vinter. 2021 ga en helt annen spotpris, men det betyr også høyere kostnader for oss. Vårt viktigste fokus fremover er fortsatt vekst, og vi har tro at vårt gode produkt vil få enda mer synlighet i årene som kommer. Fjernvarme er en god fornybarløsning, og selskapet vårt er 98 prosent fossilfritt, sier Rogn. 

Skagerak Varme har som mål om å øke fornybarandelen med to prosent, og dermed være 100 prosent fossilfrie innen 2025. Selskapet har også startet løpet for en helelektisk bilpark. 

– Vi har jaktet etter ettøringen i fem år, og nå starter vi jakten på to-prosenten. Da nytter det ikke å kjøre rundt i dieselbil, sier Rogn.