Nye Dalsfoss kraftverk sto klar til prøvedrift i januar 2022, nøyaktig to år etter byggestart. Lite vann i vassdraget har imidlertid forsinket den offisielle åpningen, og det har ikke blitt produsert kraft i Kragerøvassdraget i perioden fra mai til oktober. En regnfull formiddag i november fikk endelig olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) klippe snora for å markere den offisielle åpningen av kraftstasjonen. 

– Dette er et viktig bidrag av fornybar energi som vi trenger i tiden framover, og på mange måter er dette en drømmedag! Det er helt strålende å være her i vassdraget, som ser både fram i tid, og som har historien med gamle Dalsfos kraftverk, der det er blitt produsert kraft i over 100 år, sier olje- og energiminister Terje Aasland. 

Han benyttet anledningen til å gratulere alle involverte parter med åpningen av kraftverket. 

– Skagerak Energi, leverandørene, utbyggerne og innbyggerne – til alle som har vært involvert: Gratulerer så mye med dagen! Det er en stor ære og en stor glede for meg å erklære Nye Dalsfoss kraftverk for åpnet. 

Kvinne og mann trykker på knappOrdfører Grunde Wegar Knudsen (Sp) i Kragerø fikk æren av å trykke på knappene for å starte selve kraftverket. 

– Dersom vi skal møte framtiden og sørge for et mer stabilt klima må vi ha mer grønn energi, og det produseres det mye av her i Kragerøvassdraget, sier Knudsen. 

Nye Dalsfoss kraftverk tar over kraftproduksjonen fra gamle Dalsfoss kraftverk, som ligger på den andre siden av vassdraget. Det gamle kraftverket ble takket av i vinter, etter nær 115 år i drift

Øker produksjonen

Skagerak Kraft søkte om konsesjon til å bygge nytt kraftverk i Kragerøvassdraget allerede i 2014. 

– I 2019 var alle tillatelser gitt, og byggingen startet i januar 2020, forteller prosjektleder Erik Strøm Juliussen. 

Nye Dalsfoss kraftverk har en prislapp på 140 millioner kroner. Kraftstasjonen får en årlig produksjon på 38,5 GWh, en økning på 20 prosent fra det gamle kraftverket. Det nye bygget er et topp moderne kraftverk, og måler totalt 26 meter fra byggegrop til møne. Andritz Hydro er elektromekanisk hovedleverandør, mens Skanska Norge er hovedentreprenør.

Mer om kraftverket finner du på Skagerak Krafts nettsider.

Ål på vandring

Kragerøvassdraget har en forekomst av ål som vandrer opp og ned vassdraget. Kurv med to ål iÅlen er en kritisk truet art, og Skagerak Kraft har bidratt til forskning på fiskens vandring, og bygget en helt ny type innretning som skal sikre opp- og nedvandring for ålen forbi kraftverket, fra Sargassohavet til Toke og tilbake igjen. Den voksne ålen fanges ved inntaket, og fraktes ned til sjøen der den settes ut i havet, før den fortsetter ferden til Sargassohavet.