– Dersom du har sett en av disse på veien betyr det at Skagerak Varme leverer overskuddsenergi i nærheten av deg, sier markedssjef Are Vegar Hansen i fjernvarmeselskapet.

I gul drakt og med elektrisitet på «tanken» er bortimot hele Skagerak Varmes bilpark blitt ny. Med det gjenstår det knappe to prosent for å nå målet om å være 100 prosent fossilfrie.  

– Vi erstatter fossile dieselbiler med elbiler for å nå vårt mål om å bli 100 prosent fossilfrie innen 2023, sier Hansen. 

Skagerak Varme er i dag et 98 prosent fossilfritt fjernvarmeselskap.  

– Det er vi stolte av, men vi fortsetter jakten på de siste to prosentene ved blant annet å prøve ut ny teknologi og nytt biobrensel i våre anlegg.   

Overskuddsenergi 

Skagerak Varme gir kundene og samfunnet overskuddsenergi ved å levere varme og kjøling fra energikilder som ellers ville gått tapt. Skogsflis, sjøvann og spillvarme fra industrien inngår i energikildene – som alle avlaster strømnettet og som gir behagelig varme til sykehjem, barnehager, fotballbaner og kontor-/leilighetsbygg. I Horten, Tønsberg, Porsgrunn og Skien er det fremdeles kapasitet og muligheter for å knytte seg til fjernvarmenettet, og det er godt nytt for byggebransjen, som opplever et stadig økende fokus på bærekraft og klima.  

– Varme og kjøling fra Skagerak Varme er et tydelig miljøvalg. Vår overskuddsenergi gir en god følelse for kundene våre, som har tatt et godt miljøvalg uten at det går på bekostning av komforten, sier Hansen.  

menn glede

Hva er fjernvarme?  

Fjernvarme er et oppvarmingssystem der energi fra en fjernvarmesentral overføres i form av varmt vann i isolerte rør til boligområder og andre bygninger innenfor et større område, en bydel eller en hel by, skriver Store Norske Leksikon. Skagerak Varme har imidlertid tatt i bruk begrepet «overskuddsenergi» om produktet de leverer.  

- Selve grunntanken for fjernvarmen er å utnytte ressurser som ellers ville gått til spille. Vi kaller det overskuddsenergi, og det går på mye mer enn varme i rørene – det går på komforten som kundene våre opplever, det går på kompetansen folkene våre innehar, og det går på den store klimafordelen som fjernvarmen representerer, sier Hansen i Skagerak Varme.  

- Det handler rett og slett om å utnytte ressursene i samfunnet bedre.