Skagerak Energi søker fire til seks studenter som får rollen som sommerstudent/summer intern. Denne sommeren samler energikonsernet en gruppe studenter med vidt forskjellige fagretninger, med mål om at de sammen drøfter og kommer med gode råd til arbeidsgiveren.

I Sommerprosjektet 2023 blir studenter fra ulike fagretninger satt sammen for å løse en felles oppgave, med bakgrunn fra samfunnsfaglige, teknologiske, tekniske eller økonomiske fagretninger. Andre studieretninger vil også bli vurdert. 

LES MER OM STILLINGENE HER

– Vi oppfordrer studenter fra alle fagretninger til å søke. Har du erfaring fra innovasjon, bærekraft, etikk, biologi eller annen relevant erfaring gjennom studiene ønsker vi din søknad, sier prosjektleder Alaa Hamza i Skagerak Energi.  

Prosjektet har en varighet på sju uker, inkludert to ukers ferie i uke 28 og 29, med oppstart 12. juni og avslutning 11. august. 

Trippel bunnlinje 

Årets sommerprosjekt tar for seg fremtidens energisektor, og hva som må til for å lykkes.  

Skagerak Energi har rundt 700 ansatte og bred kompetanse innen mange forskningsfelt. Studentene møter eksperter i gangene, får veiledning og tilgang på mye kompetanse, men det er deres egne svar på oppgaven som skal legges fram for konsernledelsen og andre medarbeidere i energikonsernet.  

– I søknaden er det viktig å få frem hvorfor nettopp du er den kandidaten vi bør satse på. Skriv om dine faglige interesser og hva du kan bidra med i Sommerprosjektet. Hos oss vil du få en spennende hverdag med meningsfulle oppgaver, du får besøke kraftstasjoner, varmeanlegg og du får tilgang til et av Norges sterkeste kompetansemiljø i energibransjen, sier Alaa Hamza. 

Om sommerprosjektet 

Skagerak Energi har tro på at mangfold gir en større skaper- og innovasjonskraft i et team.  

– Ved å jobbe i tverrfaglige team får studentene en forsmak på arbeidslivet. Vi verdsetter samarbeid, kreativitet og innovasjonskraft høyt, og søker etter kloke hoder som får et mulighetsrom til å komme med nye ideer. For den rette studenten er Sommerprosjektet en vei inn i energibransjen, sier Alaa Hamza. 

Skagerak Energi har hatt sommerstudenter i flere runder siden sommeren 2019. Flere tidligere sommerprosjekt-deltagere har i dag fast stilling eller Trainee-plass i konsernet.  

KLIKK HER FOR Å SØKE