Fakta om Grunnåi

  • Seljord kommune i Telemark.
  • Driftssatt i 2006.
  • Eies av Skagerak Kraft (55 %), lokale grunneiere (27 %) og Vest-Telemark Kraftlag (18 %)

Aggregat 1:

  • Årsproduksjon: 55 GWh
  • Installert effekt: 15,1 MW
  • Slukevne: 4,5 m3/s

Aggregat 2:

  • Årsproduksjon: 11 GWh
  • Installert effekt: 10,2 MW
  • Slukevne: 3 m3/s

Etter ett års krevende arbeid, med sprenging og støping et par meter ved siden av det eksisterende aggregatet, ble aggregat 2 offisielt satt i drift tirsdag 26. november.

- Det er artig å få se noe som kunne vært en godt bevart hemmelighet, sa ordfører Beate Marie Dahl Eide, i sin tale da hun klippet snoren sammen med styreleder i Grunnåi kraftverk, Jane Berit Solvi.

Liten innvirkning på ytre miljø

Stasjonen gjør slettes ikke mye av seg der den ligger 400 meter inne i fjellet ved Grisegjuvet nederst i Grunnåi. Styrelederen mente at det nye aggregatet, som øker produksjonen ved kraftverket med 20 prosent, heller ikke vil bli særlig merkbart.
- Jeg vet ikke om det i det hele tatt vil være mulig å se konsekvensene på ytre miljø når det er i drift, sa Solvi.

Det nye aggregatet er beregnet å få en gjennomsnittlig årsproduksjon på 11 GWh, tilsvarende forbruket til 550 husstander. Den totale årsproduksjonen i Grunnåi blir da på 66 GWh.

Mange vil forske

Aggregatet er bygd med en hul aksling slik at det er mulig å utstyre skovlene med sensorer som kan brukes i forskningsøyemed. I tillegg er det montert to vinduer i turbinhuset til peltonturbinene slik at det er mulig å se inn der vannet treffer løpehjulet og får maskinen til å gå rundt.

- Det er stor interesse for dette i fagmiljøene, og jeg tror det vil bli skrevet både master- og doktoroppgaver med bakgrunn i forskningen her i Grunnåi, sa prosjektleder Ingunn Granstrøm under åpningen.

Det er særlig vinterstid dette arbeidet vil foregå siden tilsiget da er lavere og aggregat 2 trolig vil stå en del stille.

Krevende arbeid

Den eksisterende maskinsalen hadde plass til et ekstra aggregat, men ikke mye mer. Dermed har det vært krevende å sprenge plass til det nye aggregatet. Hovedentreprenør Skanska klarte det likevel uten å skade eksisterende aggregat, bæresøyler for maskinsalkran eller andre installasjoner.

Siden åpningen av Grunnåi i 2006 er det registrert at relativt mye vann forsvinner forbi stasjonen i flomsituasjoner. Dette er bakgrunnen for å installere et ekstra aggregat. Totalt er investeringen på 35,5 millioner kroner.