Skagerak Kraft produserer 5,7 TWh kraft i året ved egne kraftverk. Det krever god kunnskap og innsikt i hvilke markedsforhold som påvirker kraftprisene. Denne kunnskapen tilbys også eksterne kraftprodusenter som har regulerbar produksjon, det vil si at de har en dam med et vannmagasin.

- Det er bygd en rekke kraftverk i Norge de siste årene. Mange av disse er småkraftverk som ofte er eid av lokale grunneiere alene eller sammen med naboer. Disse har naturlig nok ikke noe eget handelsmiljø slik som vi har, forteller key account manager Kjartan Vik i Skagerak Kraft.

Småkrafteier? Se hva Skagerak Kraft kan hjelpe deg med.

Drar nytte av variable priser

Med strømpriser som varierer fra time til time gjennom hele døgnet, 365 dager i året, er det mulig å øke inntektene betraktelig om man klarer å optimalisere strømproduksjonen. Faktisk forteller Vik at det er mulig å øke inntektene med hele 30 prosent. 

- Hvor mye ekstra man kan få varierer fra kraftverk til kraftverk. Det forutsetter et magasin hvor vannet kan holdes igjen i påvente av bedre priser. Selv om det ikke er et stort magasin er det mulig å øke inntektene ved for eksempel å holde igjen produksjonen på natta og heller kjøre kraftverket på dagtid.

I tillegg kan de planlegge å kjøre magasinene ned dersom det er meldt mye nedbør. På den måten kan man unngå flomtap ved at vannet renner over dammen.

- Ved hjelp av modeller basert på kraftverksdata, hydrologi og prisprognoser sørger vi for at eierne får mest mulig verdi ut av kraftverket sitt, sier Vik.

Stort potensial, men ikke for alle

Skagerak Kraft tar seg av kraftomsetningen til cirka 70 småkraftverk. De fleste av disse er elvekraftverk, men et titalls kraftverk har magasiner som gjør det mulig å optimalisere produksjonen.

- For et kraftverk med en årsproduksjon på 5 GWh kan en 30 prosents økning av inntektene utgjøre fra tre- til sekshundretusen kroner i året, avhengig av kraftprisen.

Skagerak Kraft har laget en egen film som viser hvordan de kan hjelpe kraftverkseiere med regulerbar produksjon å øke inntektene fra kraftverket deres.