I Skien er det etablert flere fisketrapper for å hjelpe fisken opp til gyteområdene lenger opp i Skiensvassdraget. I sentrum er det to trapper i tillegg til en oppe ved Skotfoss. Ett av mysteriene som nå forsøkes avdekt er hvorfor bare halvparten av fisken som går opp i sentrum går videre opp i trappa ved Skotfoss.

Teller fisken, men vet ikke hvor den drar

- Grenland Sportsfiskere har telt fisk i mange år, så vi har gode data for hvor mange som passerer i trappene, men vi vet ikke så mye om vandringen utover det, sier professor Jan Heggenes ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Merking av laks

En av teoriene er at en del fisk går opp en av sideelvene, Falkumelva. Nå blir det mulig å peile fiskens vandringer når den får montert en radiosender i buken. Det er Finn Økland, forsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA), som merker fisken.

- Her kommer jeg til dekket bord for Grenland Sportsfiskere både fanger fisken og setter den ut igjen, forteller han.

Totalt er det 60 laks og 40 sjøørret som skal merkes. Størstedelen finansieres av Akershus Energi, mens Skagerak Kraft bidrar med en mindre andel i forhold til produksjonen ved Eidet kraftverk. I tillegg er Fylkesmannen også med og finansierer prosjektet.

Skal også merke eiendommelig parasittfisk

Samtidig har NINA søkt og fått midler fra Telemark fylkeskommune om midler til å radiomerke den spesielle parasittfisken havniøye som også vandrer opp vassdraget.

- Den er et stort mysterium, vi vet nesten ingenting om den, forteller Økland.

Det er første gang i Norge og trolig Skandinavia, at havniøye radiomerkes. På samme måte som laks og sjøørret vandrer den opp vassdraget for å gyte, men den går gjerne opp litt senere i sesongen. Siden den ikke er like svømmesterk foretrekker den fisketrappen helt innerst i Bryggevannet som stod ferdig i fjor. Der går vannet litt roligere mellom trappene.

Studenter skal peile fisk

RadiosenderHeggenes har alliert seg med noen av studentene sine som utover høsten kommer til å ferdes rundt i vassdraget for å peile fisken. Dermed får de en bedre oversikt over hvor mange fisk som går opp til de store gyteområdene i Bøelva og Heddøla, og hvor mange som finner andre alternativer.

- Vi klarer å peile fisken på flere kilometers avstand. I forbindelse med et tidligere prosjekt et annet sted har vi tidligere til og med klart å peile fisk i en fryseboks hos noen som hadde vært ute på tyvfiske, humrer Økland.

Oppfordrer til å sette ut fisk med radiosender

Fisken kommer de til å peile frem mot jul. Det er omtrent så lenge batteriene holder. Heggenes har en oppfordring til fiskere som får fisk med radiosender på.

- Vi vil helst at fisken settes ut igjen slik at vi kan følge vandringen, men dersom det ikke er mulig ber vi om at radiosenderen returneres til oss. Meld uansett ifra til oss om fisken settes ut igjen eller den beholdes.

Alle sendere er merket med telefonnummer som man ringer for å få vite hvor de skal returneres.

Snitt i buken