Skagerak Kraft selger hver dag sin egen kraftproduksjon på kraftbørsen NordPool. De senere årene har de også fått en rekke kunder som eier sine egne kraftverk, men får hjelp av Skagerak til å selge strømmen og tilhørende elsertifikater og opprinnelsesgarantier.

Både vann, vind og sol

- Det er først og fremst kunder med vannkraftverk, men vi har også vindkraftverk i denne porteføljen, sier Charlotte Vågsland.

I løpet av året har også de første solkraftverkene kommet til blant kundene Vågsland og kollegene hennes hjelper.

- Solcelleanlegg med en effekt på over 100 kW kan ikke være en del av nettselskapenes plusskundeordning, men må selges via NordPool, forteller hun.

Selger på kraftbørsen og i balansemarkedet

Det betyr at den forventede produksjonen må rapporteres inn til NordPool hver eneste dag. Dersom produksjonen blir større eller mindre, må i tillegg overskudds- eller underskuddsproduksjonen dekkes inn ved kjøp eller salg hos Statnett i det som kalles balansemarkedet.

- Prisene i balansemarkedet kan være både høyere og lavere enn prisen man oppnår på NordPool, men over tid er det mest lønnsomme at avviket mellom det man rapporterer til kraftbørsen og det man faktisk produserer er så lite som mulig, forteller Vågsland.

For små produsenter betyr det at det er en fordel å være knyttet til handels- og analysemiljøer som har verktøy og oversikt til å gi gode prognoser.

To solkraftverk så langt, tror på flere

I løpet av året har Skagerak Kraft fått to solkraftprodusenter på kundelisten sin. Først kom Skagerak Arena i mars, deretter Horten videregående skole i juli. Det kan bli flere.

- Vi vet at det er mange større næringsaktører som har planer om å installere solceller på takene på produksjonslokalene sine. Sol er nytt for oss, men vi har lang erfaring med vannkraftproduksjon og den jobben vi må gjøre mot NordPool, Statnett og Elhub er ikke så forskjellig, sier Vågsland.

Skilt og bygning