EPSI Rating gjennomfører årlig en kundetilfredshetsundersøkelse blant norske strømkunder. De siste to årene har undersøkelsen også omfattet nettselskapene. I undersøkelsen gjennomført høsten 2018 er det Skagerak Nett som troner øverst på resultatlisten med 73,9 indekspoeng, tett fulgt av NTE Nett og Trønder Energi Nett.

Høye priser trekker ned

Landsoversikt - kundetilfredshet for nettselskaperDe fleste nettselskapene har opplevd en nedgang i scoren fra året før, også Skagerak Nett. EPSI trekker frem relativt høye strømpriser og et år med relativt mange strømbrudd som mulige forklaringer.

En tilsvarende måling har blitt gjennomført i Sverige, og resultatet viser at nordmenn likevel er langt mer tilfredse med sine nettselskap enn hva svenskene er.

Basert på 850 telefonintervjuer

EPSI studiene er erfaringsbaserte målinger der de faktiske kundene intervjues angående deres kundeopplevelse. Feltarbeidet er gjort i perioden fra 23. oktober til 6. desember. For strømnett er det gjennomført 850 telefonintervjuer.

EPSIs modellanalyse, som er utviklet ved Handelshøgskolen i Stockholm, ligger til grunn for målingen. Modellanalysen henter frem informasjon og innsikt i forhold til hvem som er tilfredse eller utilfredse, og hva som skal til for å opprettholde og styrke kundetilfredsheten.

Les mer om EPSI Ratings kundeundersøkelse for strømbransjen i 2018.