Det siste året har Skagerak Nett mottatt to priser for innovasjonsarbeidet i selskapet. En for en løsning som gjør montørene i stand til å jobbe mer selvstendig og effektivt, og en for et prosjekt sammen med Sintef og andre nettselskaper som tar i bruk sensorer for å gi kundene strømmen tilbake automatisk ved feil. Nå skal innovasjonsarbeidet gires ytterligere opp.

Stort innovasjonspotensial innenfor vedlikehold

Potensialet ved å ta i bruk ny teknologi er kanskje størst innenfor noe så traust som vedlikehold. Avdelingsleder Morten Gøytil tror teknologien dramatisk vil endre hverdagen til montørene i årene som kommer.

- Tradisjonelt har vi drevet med planlagt vedlikehold. Det vil si at vedlikeholdsarbeidet har vært planlagt etter tidsintervaller. I forbindelse med AMS-utbyggingen monterte vi også overvåkingsutstyr i over halvparten av nettstasjonene våre. Det utstyret kan gi oss varsel når det oppstår feil ved enkelte komponenter.

Vi bruke stordata

Gøytil ser for seg en utvikling i årene som kommer hvor det plasseres ut små og billige sensorer i store deler av nettet. Da kan det hentes inn store mengder data som gjør det mulig å ta vedlikeholdsarbeidet enda et skritt videre.

- Ved hjelp av maskinlæring ønsker vi å bruke dataene til å utføre prediktivt vedlikehold. Det vil si at vi klarer å forutse når et anlegg eller en komponent nærmer seg tiden for utskifting. I hvilke omgivelser en komponent står, kan bety like mye for tilstanden som hvor gammel den er.
Montørene besøker årlig alle Skagerak Netts cirka 7000 nettstasjoner. Det de ser på sine kontroller er likevel bare et øyeblikksbilde. Med nettstasjonsovervåkning og sensorer plassert ute i nettet vil man få en døgnkontinuerlig overvåkning.

Egen innovasjonsmetodikk

Skagerak Nett har jobbet mye med forskning og utvikling de siste årene. Nå har de tatt i bruk en egen metodikk for innovasjonsarbeidet i selskapet. Avdelingsleder for forskning og digitalisering, Stig Simonsen, har ansvaret for denne.

- Vi har vært nødt til å lage en metodikk for å kunne systematisere og prioritere ideer og prosjektforslag. Da vi inviterte organisasjonen til å komme med innovasjonsideer for Skagerak Nett kom det inn over 100 forslag. Vi har ikke sjans til å gjennomføre alle disse, men er nødt til å prioritere.

Kort vei fra idé til prosjekt

Hver enkelt idé skal vurderes av et prioriteringsstyre i to omganger før det etableres et prosjekt. For å styre ressursbruken skal styret også prioritere de til enhver tid fem viktigste prosjektene.

- Det høres kanskje litt byråkratisk ut, men det er ikke meningen. Det er satt noen rammer som sier at det ikke skal brukes mer enn to dagsverk i løpet av to uker mellom første og andre gjennomgang i prioriteringsstyret, forklarer Simonsen.

Prioriteringsstyret består av 9 medlemmer fra hele nettselskapet. De hadde sitt første møte tidligere i høst, og så langt har de gitt klarsignal for ti prosjekter. Disse spenner fra utvikling av nytt saksbehandlerverktøy til utprøving av langtrekkende droner som kan redusere behovet for helikopterbefaring.