Nå er både solceller og batteri på plass ved Skagerak Energilab. Nå gjøres de første testene av det 1 MWh store Samsung-batteriet, og det ser ut til å fungere som forutsatt. Etter å ha kjørt noen tester nattestid var Stig Simonsen og Håvard Hadland fra Skagerak Nett klar for en "skarp" test av batteriet på dagtid i begynnelsen av juli.

- Vi skal teste ut en planlagt overgang til øydrift. Da kjører vi effekten fra nettet ned slik at batteriet overtar all lasten, forteller Simonsen.

Overleveres nærmere høsten

Testen gjøres i samarbeid med ABB som fortsatt har driftsansvaret for anlegget på Skagerak Arena frem til overlevering nærmere høsten.

- Når vi kjører på batteri sjekker vi at vi overholder alle krav til spenning, frekvens, støy og overharmoniske spenninger, sier Simonsen.

Det er solcellene på taket av Odds ballklubbs hjemmebane som lader opp batteriet. Batteriet er videre koblet til transformatoren i nettstasjonen inne i tribuneanlegget. Det er her vekslingen mellom nettdrift og batteridrift etter hvert skal skje automatisk og sømløst, uten at kundene merker noe.

- Vi vil teste dette grundig, slik at vi vet hvordan batteriet oppfører seg. Hvis dette for eksempel skjer under kamp, gjelder det å ha øvd litt på forhånd, sier Simonsen.

Uten SF6-gass

Simonsens kollega Håvard Hadland har vært med på å utvikle bryteranlegget i nettstasjonen inne i Skagerak Arena som kobles ut når batteriet tar over. Anlegget er luftisolert og behøver ikke den svært potente klimagassen SF6 som er vanlig i mange høyspentanlegg.

Det er Skagerak Nett som eier batteriet. De har fått tillatelse til å eie dette i de fem årene forskingsprosjektet er ment å vare. 

- Vi kommer til å gjennomføre en rekke forsøk ved anlegget. Batteriet er jo i utgangpunktet ment for å lagre produksjonen fra solcellene på taket, men vi ønsker å teste ulike tjenester for både nettselskapet, kraftselskap og kunder, sier Simonsen.