På tre år er antallet ansatte i målerverdiavdelingen i Skagerak Nett redusert fra 16 til 8 ansatte. Det kan se ut som en hodeløs reduksjon når innføringen av avansert måle- og styringssystem (AMS) de neste to årene vil øke antallet timesmålte anlegg fra 10 000 til 190 000.

- Datamengdene vil bli 19 ganger så store som i dag. Derfor startet arbeidet med å effektivisere driften allerede for flere år siden, sier avdelingsleder Eli Aakre.
 

Automatisering viktig for effektivisering

Effektiviseringen har bestått av å fase ut flere eldre innsamlingssystemer og automatisere en rekke prosesser.

- En av kollegaene i avdelingen gjorde en uhøytidelig beregning. Han fant ut at dersom vi hadde fortsatt å gjøre ting på samme måte som tidligere, måtte vi ha økt bemanningen til 160 medarbeidere, smiler Aakre.

Systemansvarlig Stein Erik Giske sier at en ny måler, eller et målerbytte, tidligere medførte en stor mengde manuelle operasjoner.

- Måleren måtte registreres manuelt i flere systemer. Nå er denne prosessen i mye større grad automatisert og måleren registreres raskere i systemene våre.

- En av prosessene med utveksling av data var tidligere manuell og tok 26 minutter. Nå er den automatisert og tar 4 minutter, forteller Giske.
 

Raskere kvalitetssikring og måling av innsamlingskvalitet

Kvalitetssikringen av dataene som samles inn er også betydelig effektivisert, og det jobbes med å automatisere enda flere manuelle operasjoner. Dette er viktig når dataene neste år skal sendes til den nasjonale målerverdidatabasen, Elhub.

- Vi måler også kvaliteten på måleverdiene vi samler inn, for å være sikre på at vi tilfredsstiller Elhubs krav. Disse målingene viser vi på en storskjerm i kontorlandskapet og gir oss daglig en god indikasjon på hvor vi må rette oppmerksomheten, forteller Aakre.

Idriftsettelsen av Elhub er utsatt fra 1. februar til 23. oktober 2017. Fra 1. september i år kan de strømleverandørene som ønsker det fakturere nettleie. Les om hvordan Elhub gjør dette  enda enklere for strømleverandørene.
 

Sterkt berørt av AMS

Målerverdiavdelingen er kanskje den avdelingen i Skagerak Nett som blir sterkest berørt av AMS. Avdelingsleder Aakre forteller at de vil bli dypt involvert i prosjektet.

- Alle i avdelingen vil ha en viss prosentandel knyttet til AMS-prosjektet de neste par årene. Vi kommer til å sitte side ved side med Ericsson som har ansvaret for driften i prosjektperioden.

Slik sikrer de viktig erfaringsoverføring når Skagerak Nett overtar ansvaret for driften fra 2019.