Gjuvåa kraftverk

Det har gått drøyt tre år siden Skagerak Kraft sendte konsesjonssøknaden for Gjuvåa kraftverk i Tuddal. 25. mai arrangerte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sluttbefaring hvor både kommunen og grunneierne. 

- Gjuvåa er sist ut av de småkraftverkene vi har søkt konsesjon for. Det var høringsrunde i vinter og etter sluttbefaringen gjenstår nå bare NVEs avgjørelse, forteller leder for vassdrags- og utbyggingsseksjonen i Skagerak Kraft, Lars Søfteland.
 

Se inn i kraftverket

Blir det ja til utbygging er planen at kraftverket skal bli en liten attraksjon på Bøen Camping i Tuddal.

- Dersom det blir bygd, vil det ligge i tilknytning til campingplassen. Derfor ønsker vi å åpne fasaden med glassvegg slik at det blir mulig å se hvordan strømmen blir produsert inne i kraftverket, sier overingeniør Bjarte Guddal.

Guddal tror prosjektet lar seg realisere, men er åpen på at det er noen miljømessige utfordringer.

- Miljøundersøkelsene har kategorisert deler av utbyggingsstrekningen som bekkekløft. Bekkekløfter med fossesprutsoner anses som viktige naturtyper for biologisk mangfold. Det er registrert ni rødlistede arter i kløfta, men vi mener det er mulig å sikre disse forekomstene ved hjelp av minstevassføring.
 

Fra Telmarks tak

Utspringet til Gjuvåa ligger nær sagt på Telemarks tak. Kilden er Heddersvatnet, som ligger rett ved parkeringsplassen på Stavro, hvor den vanligste ruten til toppen av Gaustatoppen starter. Inntaket til kraftverket blir liggende lenger ned i vassdraget, ved Nybru.

Kraftverket er planlagt med en årlig middelproduksjon på 14,1 GWh, tilsvarende strømforbruket til i overkant av 700 husstander. Skagerak eier 80 prosent av fallrettighetene på den berørte strekningen, mens fire grunneiere har de resterende 20 prosentene.
 

Spent på avgjørelse

Lars Søfteland var godt fornøyd med sluttbefaringen.

- Det var godt oppmøte både fra kommunen og berørte grunneiere. Jeg synes både fordeler og ulemper ved en eventuell utbygging ble belyst på en god måte. Nå er vi spent på hva NVE sier når de har fått sluttbehandlet søknaden, sier han.

Les også: - Skaper Energi med grønne virkemidler