Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Skagerak Kraft klarsignal til å bygge ut Støyldalen og Klovefoss kraftverk. De to kraftverkene er planlagt i Håtveitåi ved Fjone i Nissedal.

Opprettholdt NVEs konsesjonsvedtak

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga opprinnelig konsesjon til de to kraftverkene i 2016 og 2017, men vedtakene ble påklaget. Etter sluttbehandlingen i OED opprettholdt de NVEs vedtak. 

OED begrunner vedtaket med at  «…Støyldalen kraftverk og Klovefoss kraftverk i tråd med NVE sine vedtak, vil ha akseptable ulemper for landskap, naturmangfald og andre interesser.»

- Vi er glade for OEDs avgjørelse og vil nå jobbe videre med prosjektene, sier seksjonssjef for vassdrags- og utbyggingsseksjonen i Skagerak Kraft, Lars Søfteland.

Tror på utbygging

Portrettfoto av Lars SøftelandMed de forventningene det er til kraftprisen og muligheten for å få elsertifikater tror han på at det kan bli en utbygging.

- I første omgang vil vi jobbe videre i et forprosjekt. Det er Klovefoss som peker seg ut som det gunstigste prosjektet, men samtidig er det Støyldalen som vil ha størst produksjon.

Strøm til 550 husstander

Klovefoss vil ha en gjennomsnittlig årsproduksjon på cirka 5 GWh, mens tilsvarende tall for Støyldalen er 8 GWh. Til sammen tilsvarer dette omtrent årsforbruket til 550 husstander.

For at kraftverkene skal innfri kravene for å få elsertifikater må de settes i drift innen utgangen av 2021.