Åtte uker etter at regjeringen stengte skolene og beordret folk om å holde seg hjemme, kan endelig Jens Bjørn Staff og resten av de ansatte i Skagerak-konsernet åpne døra til kontoret igjen. Det vil si, dørene står for det meste åpne av smittevernhensyn, og fysiske møter begrenses mest mulig. Men den nye konsernsjefen kan få blikkontakt med menneskene han tidligere bare har sett på en skjerm, og få et mer personlig inntrykk av de 650 ansatte han er øverste leder for. 

– De aller fleste av de jeg har vært i møte med har jeg ikke møtt. Jeg gleder meg til å bli kjent med de ansatte og kulturen. Å være her, fysisk på kontoret, gir nærmest en tsunami av møtebehov etter nesten to måneder der jeg mer eller mindre bare har hatt hjemmekontor. 

Brenner for jobben

Staff har også besøkt flere lokasjoner i Skagerak Nett og Kraft, og var nylig med Skagerak Varme til Skien varmesentral. 

– Disse møtene er utrolig viktige for å forstå virksomheten bedre. Ute i linja er der virksomheten i all hovedsak foregår. Jeg har møtt folk som brenner for jobben sin og det er veldig inspirerende for meg, sier Staff. 

Møtt av korona 

Overgangen fra tidligere konsernsjef Knut Barland og den nye konsernsjefen har skjedd fra hvert sitt hjemmekontor. Korona-pandemien ga Staff en ny start i en situasjon ulik noe annen. Samtidig som han var ny i jobben, og forvist til hjemmekontor, stupte kraftprisene. Ikke akkurat en drømmestart?

– Jeg er opptatt av at vi ser langsiktig. Det vil over tid bli en økt etterspørsel etter grønn energi, og kraftprisen er hydrologisk drevet i denne bransjen, sier Staff.

Les også: – Vi er inne i en ekstremsituasjon: Dette gir historiske strømpriser 

– Det aller viktigste nå er at vi fortsetter å holde beredskap, og får kontroll på korona-situasjonen. Vi har vært veldig dyktige, men også veldig heldige, vi kan ikke underslå det. Nå er det viktig at vi fortsetter å være disiplinerte, og passer på hverandre. Vi skal holde oss friske, og holde hjulene i gang, det er det absolutt viktigste for oss nå, sier Staff.

Noe av det første han gjorde var å etablere en «task force», en arbeidsgruppe som jobber med å forstå konsekvensene av de lave kraftprisene for dagens planer og kommende strategiarbeid, og som legger alternative planer som raskt kan settes i liv dersom den krevende situasjonen vi har i dag vedvarer. Gruppen rapporterer til konsernledelsen. Lave kraftpriser påvirker naturlig nok selskapets økonomi, men Staff har ingen umiddelbare planer om store endringer. 

– Jeg ønsker ingen kuvendinger på kursen som er staket ut. Noe er det nok naturlig å skyve på, grunnet situasjonen vi står i, men med det fremtidsbildet vi tror på i dag har vi ikke behov for de helt store kuttene.  

Kulturendring

Han har erfaring fra konsernledelsen i Orkla, og solid bransjeerfaring fra Statkraft og fra Equinor, mens det ennå het Statoil. Nå gleder han seg til å få et inntrykk av kulturen i Skagerak. 

– Skal vi bevege oss i nye retninger, må vi kanskje jobbe litt annerledes enn i dag. Jeg opplever at det er bred motivasjon i selskapet til å jobbe på tvers og samarbeide om nye muligheter, men dette er vanskeligere i praksis enn i teorien. 

Konsernsjefen mistenker at endringreisen for innovasjonskulturen kan ha tapt fart i løpet av månedene med «lockdown».

– Vi blir ikke gode på innovasjon uten å prøve og feile i praksis. På en annen side har situasjonen vist oss at vi må tenke annerledes, og vi kan lære mye av det. Korona-beredskapen i Skagerak viser et godt trent system. De av oss som jobber på kontor har lært mye av overgangen, det har også gitt kortere møter og raskere beslutninger. Vi skal ikke glemme de etablerte rutinene, men må tørre å gå raskere til handling, også på veien videre. 

Jens fra Toten

52-åringen bor i Larvik, men er opprinnelig totning. Mange år i hovedstaden har gitt tung erfaring fra energi- og kraftbransjen. Rollen som konsernsjef i Skagerak Energi er han helt ny i, og det var på ingen måte slik han har en drøss med kjente på den nye arbeidsplassen. 

– Nei, jeg kjente ingen. Så er det også slik at det å være konsernsjef på mange måter er en mer ensom jobb, men det lever jeg godt med. Jeg søkte denne rollen. Jeg ser imidlertid veldig fram å få nye kjente i Skagerak!

Mange år med mye reisevirksomhet og pendling er byttet ut med hjemmekontor og 20 minutters reisevei til hovedkontoret i Porsgrunn. Det gir en helt annen tilværelse, også på det private plan. Staff er gift og har fire barn i alderen fem til 23 år. På fritiden trives han med å være i mye aktivitet, og selv om fotballskoene er lagt på hylla, får han nå mer tid til å følge de yngste barna på trening. 

– Det har vært et bevisst valg å få mere tid til å være tilstede på hjemmebane. Da denne stillingen dukket opp stemte hele situasjonen, sier han.