Mandag 18. januar var spenningen stor i Skagerak Nett da det nye oppdrags- og arbeidsordre-systemet skulle tas i bruk av alle målermontørene. Montørene startet dagen på Enger og i Slagen med en siste oppdatering på det nye elektroniske verktøyet. Prosjektleder Bjørnar Hansen forteller at innføringen gikk over all forventning.
 


Mange på opplæring

- I forkant hadde vi hatt 60-70 medarbeidere inne til opplæring. I tillegg til målermontørene har mange fra kundetjenester blitt lært opp i systemet.

Workorder Management System er den offisielle tittelen på verktøyet som leveres fra svenske Tieto. I dagligtale blir det kort og godt WMS. Det erstatter målermontørenes gamle arbeidsordresystem med den like kryptiske tittelen BAO.

- Den vesentligste forskjellen er at montørene med BAO som regel startet dagen med å skrive ut ordrene på papir, og avsluttet dagen med å registrere de utførte jobbene elektronisk. Med WMS mottar de ordrene på en iPad eller et Android-nettbrett, og registrerer jobben direkte inn på nettbrettet mens de utfører den.
 

Oppdaterer Customer fra måleren

Hele operasjonen utføres uten en medbragt papirbunke med skjemaer av ymse slag. I tillegg overføres opplysningene fra jobben og anlegget automatisk til kundeinformasjonssystemet IS Customer.

- Tidligere måtte medarbeidere i kundeservice overført disse opplysningene manuelt fra BAO til Customer, forteller Bjørnar.
 

To arbeidsordrer – ett oppdrag

Bjørnar understreker at WMS ikke bare er et arbeidsordresystem, men også et oppdragssystem. Han forteller at dette poenget vil bli tydelig når nettservice etter hvert skal ta i bruk WMS.

- Når for eksempel nettservice er ute og skal legge en stikkledning til et hus skal det som regel også monteres en ny måler. Det er i praksis to forskjellige arbeidsordrer, men i stedet for at nettservice tar stikkledningen og en målermontør setter opp måleren, kan nettservice gjøre begge deler. Vi har fortsatt to arbeidsordrer, men bare ett oppdrag.

Når alle arbeidsordrene i Skagerak Nett etter hvert samles i WMS blir det enklere å se de ulike arbeidsordrene i sammenheng. Det gir mer rasjonell drift.

Les mer:

Mindre jobb, men flere kundebehandlere
Styrer avtalene
God Oppbacking har gitt enkel overgang